Fiskeregler for Støren JFF sine vald i Gaulavassdraget
Publisert 08.02.2016 13:49
Oppdatert 24.04.2021 17:18
Fiskeregler for Støren JFF sine vald i GaulavassdragetRelatert innhold

Informasjon om fiske på Støren Jeger- og Fiskerforenings vald.

Fiskeregler

https://lakseelver.no/nb/elver/gaula/about#fiskeregler

Alle fiskere på Støren JFF sine vald må, til enhver tid, rette seg etter de regler som er/ blir gitt av Gaula fiskeforvaltning, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag samt Miljødirektoratet. Regelendringer kan komme midt i sesongen ved for eksempel lav vannføring, ikke nådd gytebestandsmål. Fiskeren plikter å sette seg inn i reglene før fisket starte.

 

Obligatorisk fangstrapportering.
All laks og sjøørett skal innrapporteres fortløpende, også gjenutsatt fisk. Fangstrapport skal inneholde: Dato, vald, art, vekt, fiskers fulle navn, redskap og om fisken er avlivet eller gjenutsatt. alle fangstrapporter blir publisert på

www.lakseboersen.no/ og gaula.no/laksefiske/

Det skal tas og innleveres skjellprøver av all avlivet laks.
​Gaula natursenter tlf: +47 72 43 10 65.
e-post: gaula@gaula.no


​Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk- og innlandsfisk. Overtredelse kan medføre gebyr, bortvisning eller eventuell politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før gebyr er betalt.
 
Gebyr for manglende desinfisering, manglende innrapportering og brudd på reglene i forbindelse med redskapsbruk er Nkr: 4000.-.
Gebyr for kvotebrudd er Nkr: 8000.-.
Manglende innlevering av skjellprøver kvalifiserer til gebyr på kr 1000,- pr manglendeskjellprøve
 
I tillegg til gebyr vil fiskere som blir tatt for kvotebrudd bli bortvist inneværende og påfølgende sesong fra Gaula, Orkla, Stjørdalselva, Verdalselva og Skauga.​- Annonse -
Midt energi
Circle K støren
Hagemo jakt og friluft
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.