Sokna sone 2
Publisert 08.02.2016 13:49
Oppdatert 24.04.2021 18:11
Sokna sone 2

​​​​​Sokna sone 2

Sokna 2 er et meget variert vald med 15 spennende høler og varierte stryk. 

Snittvekt er ca 6 kg og flere lakser opp mot 17 kg er tatt de siste årene. Valdet er ca 4 km langt og fiskes fra østsida av elva. Parkering skjer på lommer langs veien.

For å se flere bilder og kart over vårt område følger du disse linkene:

I-natur:SOKNA 2 

Facebook: Sokna sone 2 - Støren JFF​
Relatert innhold

​Informasjon om fiske på Støren Jeger- og Fiskerforenings vald.

Fiskeregler

https://lakseelver.no/nb/elver/gaula/about#fiskeregler

Alle fiskere på Støren JFF sine vald må, til enhver tid, rette seg etter de regler som er/ blir gitt av Gaula fiskeforvaltning, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag samt Miljødirektoratet. Regelendringer kan komme midt i sesongen ved for eksempel lav vannføring, ikke nådd gytebestandsmål. Fiskeren plikter å sette seg inn i reglene før fisket starte.

 

Obligatorisk fangstrapportering.
All laks og sjøørett skal innrapporteres fortløpende, også gjenutsatt fisk. Fangstrapport skal inneholde: Dato, vald, art, vekt, fiskers fulle navn, redskap og om fisken er avlivet eller gjenutsatt. alle fangstrapporter blir publisert på

www.lakseboersen.no/ og gaula.no/laksefiske/

Det skal tas og innleveres skjellprøver av all avlivet laks.
​Gaula natursenter tlf: +47 72 43 10 65.
e-post: gaula@gaula.no


SOKNA SONE 2

Sokna 2 er et meget variert vald med 15 spennende høler og varierte stryk. Snittvekt er ca 6 kg og flere lakser opp mot 17 kg er tatt de siste årene. Valdet er ca 4 km langt og fiskes fra østsida av elva. Parkering skjer på lommer langs veien.

​Særregler for Soknavassdraget

I Soknavassdraget i Midtre Gauldal er det kun tillatt med mark og søkke, spinner (opptil 15 gram) og flue. Bruk av søkke ved markfiske og spinner reguleres ved lav vannføring.- Annonse -
Midt energi
Circle K støren
Hagemo jakt og friluft
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.