Årsmøte 2021
Kristin Therese Gustafson
Publisert 13.01.2021 19:13
Oppdatert 13.01.2021 19:13
Årsmøte 2021
Årsmøtet til Trondheim JFF avholdes onsdag 10. mars 2021 kl 1800

​​​​

Agenda

 

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å skrive under protokoll
  3. Årsberetninger
  4. Regnskap 2020
  5. Revisjonsberetning
  6. Budsjett for 2021
  7. Inkomne saker
  8. Valg

 Avhengig av smittesituasjon og retningslinjer så vil vi komme næremre tilbake til om vi kan møtes fysisk eller om møtet vil avholdes via Teams. 

Våre vedtekter sier at saker til årsmøtet må være styret i hende innen 15. januar 2021. Grunnet avklaring om møtet kan gjennomføres eller ei så har styret i år besluttet å forlenge fristen for innsendelse av forslag til 30. januar 2021. 

Forslag kan sendes til: leder@tjff.no​ 

Vel Møtt!

Agenda Årsmøte 2021 PDF.pdf


- Annonse -
Axel Bruun
Jakt og Fiske skolen
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.