Fiskekort
Publisert 08.02.2016 13:52
Oppdatert 05.06.2020 11:40

Laksefiske.

Fiskeutvalget i TJFF administrerer laksefiske på to vald i Nidelva og et vald i Gaula. I Nidelva er det valdene Tilfredshet og Fossumhølen. Tilfredshet er et typisk "flo" vald som fiskes best når det er litt bevegelse i vannet. Valdet er langstrakt og kan fiskes med alle typer redskap på begge sider av elven. Merk: det er ikke lov og krysse jernbanespor ved adkomst til elva på vest siden! Valdet fisker nok best litt ut i sesongen, men det er stor mulighet for å kroke en vandrende juni laks.

Fossumhølen er fra "gammelt" av kjent som en storlakshøl, Tor Hansen har fisket mange storlaks på dette valdet. I senere år har det samlet seg mye trær og røtter på valdet, dette har gjort fisket nesten umulig på de øvre delene. I 2014 hadde vi en stor dugnad der vi fikk tatt opp mange av disse trær. Elva forandrer seg hele tiden, etter siste flom har elva "fylt" igjen Stokkevaldet på vestsiden av elva slik at mesteparten av laksen vandrer nå igjennom Fossumhølen på sin vei opp elva.   

I Gaula disponerer vi Råen Gård som ligger i Singsås. Her kan du fiske laks i stille og natur skjønne omgivelser på ca 550 meter elv. Gården er under rehabilitering og vil ikke bli leid ut ennå. Fiske derimot er det fult mulig og leie.

I Nidelva har vi også et samarbeid med TOFA om et sesongkort for ungdom (16-18 år). Dette kortet gjelder for valdene Tilfredshet og Bykortet.

Studenter får, mot fremvisning av gyldig semesterkort, samme priser som medlemmer av TJFF. Ved kjøp av sesongkort får studenter også et medlemskap i TJFF (og dermed også NJFF) ut dette året. Medlemskapet gir en rekke medlemsfordeler, både sentralt i NJFF og lokalt hos oss i TJFF.

Kjøp av studentkort gjøres ved å kontakte leder av fiskeutvalget, Kent Terje Stegavik. Han kontaktes (mellom kl 12.00 og 20.00, alle dager) på 95 28 58 10 eller fisk@tjff.no. Pliktig fremvisning av gyldig semesterkort ved kjøp.

TJFF står ikke ansvarlig for myndighetspålagte restriksjoner/stenging av laksefiske. Fiskeren står selv ansvarlig for eventuelt tap av fisketid eller begrensinger i fisketid, redskapsbruk og fiskekvoter.

På www.tofa.no finner du fangstrapporter for valdene.

TOFA arrangerer i samarbeid med oss i fiskeutvalget 3 laksefiskedager i Nidelva hver sesong. Ungdomsfiskedag , Damenes Dag og Familiedagen. Følg med på vår facebookside eller www.tofa.no for datoer og påmelding.

For spørsmål om laksefiske ta kontakt med:

Kent Terje: 95 28 58 10

 

Priser for 2020 sesongen er som følger:

Priser ikke medlem TJFF

Sesongkort Tilfredshet/Stavne kr 2500,-

Sesongkort Fossumhølen kr 2500,-

Begge vald kr 4000,-

Døgnkort kr 200,- 


 

Priser medlemmer i TJFF

Sesongkort Tilfredshet/Stavne kr 1750,-

Sesongkort Fossumhølen kr 1750,-

Døgnkort kr 100,-

TJFF medlemmer får sesongkort på begge vald for kr 3.000,- ​

Ungdomsfiskekort for Tilfredshet og Bykortet, kr 500.-

Barn under 16 år fisker gratis i følge med foresatt som har løst fiskekort, barna fisker da på den foresattes kvote!

Husk og betale fisketrygdavgiften, den må du nemlig framvise for å få kjøpe laksefiskekort.

 

Utsalgssteder.

Alle våre fiskekort kan kjøpes på www.inatur.no. Her finnes også beskrivelse av valdene, kart og fiskeregler for gjeldende sesong. Medlemmer må kjøpe kort på utsalgssteder.

Axel Bruun Sport AS, Prinsens gate 30. Telefon 73 53 20 93

Friluftsmagasinet, Ivar Lykkes vei 6b. Telefon 72 88 83 33​

Agdars sportsfiske i fjordgata.

 

Fiskeregler.

Det er fiskerens ansvar og sette seg inn i valdgrenser, kvoter og fiskeregler før fisket starter. Fiskeregler for inneværende sesong skal publiseres her og på www.tofa.no før 1.juni.

Noen utdrag fra fiskereglene:

I Nidelva starter fiskedøgnene klokken 12.00 på formiddagen og varer til klokken 12.00 neste formiddag.

All laks og ørret fanget i Nidelva skal rapporteres på børs eller til TOFA innen 24 timer etter fangst. Brukernavn og passord for innrapportering på nett fås ved henvendelse til TOFA på e-post: tofa@tofa.org.

All sjøørret i Nidelva er fredet og skal settes tilbake i elva. Vis du må avlive sjøørret på grunn av dyrevelferdsmessige grunner, skal TOFA varsles umiddelbart etter at fisken er avlivet! Ring eller send sms til TOFA på tel 952 30 510. Fisken skal behandles som matfisk og leveres til TOFA. TOFA vil etter endt sesong donere innlevert fisk til rusomsorgen ved Lade Behandlingssenter. Det er streng forbudt å ta med avlivet sjøørret hjem. Oppsynet vil automatisk politianmelde brudd på sjøørretfredningen og fiskeren vil bli utestengt fra Nidelva.

Fiske fra bruer og brukar er forbudt.

Ved fiske med naturlig agn er kun mark tillatt.

Fiske med levende agnfisk og reke er forbudt.

Det skal tas skjellprøver av all avlivet laks i Nidelva. Skjellprøvekonvolutter fås når du kjøper kort, og ligger i postkasser som er satt opp på informasjonstavlene på valdene. Legg utfylt skjellprøve i postkassen etter endt fiske.

Fra 15 August er det hunfiskfredning

Fra 15 August er det Markforbud

Kvoter

10 Laks pr sessong

2 laks pr dag, 1 under 3 kg og en over 3 kg. Blir den over 3 kg tatt først skal fiske avsluttes

Innlandsfiske.

Innlandsfiske i Trondheim om omland administreres og forvaltes av TOFA. Vi i TJFF har natur og fiskeoppsynsarbeid på disse områdene.

Det selges fiskekort på tre områder.

1. Bymarka, Malvikmarka og Leinstrandmarka.

2. Jonsvansmarka.

3. Øvre Nidelva i Trondheim og Klæbu kommune.

Se www.tofa.no for kart og priser.

I Ila og Trollavassdraget der TOFA og Trondheim kommune driver kultivering er det spesielle regler for kvoter og fisketid. Vannene dette gjelder er: Kobberdammen, Baklidammen, Theisendammen, Holstdammen, Nydammen og Lykkjdammen.

Her er det fisketid fra 1.mai til 1.november. Det er kun lov og fiske med en stang, samt at det er en døgn kvote på 3 fisk pr person.

Fiskekort selges på www.inatur.no og på flere utsalgssteder i byen. Døgnkort kan også kjøpes på sms. Du finner info om Innlandsfiske på www.tofa.no.

- Annonse -
Axel Bruun
Jakt og Fiske skolen
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.