Jaktkort
Publisert 18.02.2016 23:14
Oppdatert 04.05.2021 10:51

​​​​​​​​​​​​​Jaktutvalget selger jaktkort  i Dragsten og Byneset fjellstyre. 

BYNESET​​​​

PRISLISTE:

Bukkekort og rådyrkort iht innsendt søknad, dvs har du bedt om/fått tildelt ordinærkort hjelper det ikke å betale for bukk.

Medlem TJFF:

Bukk:  1000,-
Ordinær: 800,-  
Småvilt: 1000,- u/ hund 1500,- m/ hund​​ NB! SESONGKORT MED HUND UTSOLGT!
Predator:  1,-


Ikke medlem:

Bukk: 1500,-
Ordinær: 1200,-
Småvilt:  selges ikke
kke
  1,-
Informasjon/ regler for jakt på TJFF´s område på Byneset.


All jakt skal foregå etter ihht gjeldene lover og forskrifter . Under jakt skal alle papirer være med (jaktkort, jegeravgiftskort, våpenkort, ettersøksoversikt, saueaversjonsbevis).
Jakt kan foregå i ordinære jakttid for de ulike arter, men med unntak av disse periodene:
 
25 september til og med 01 oktober på Byneset(pga statsallmenning storviltjakt)

Ved felling av elg kvote er det mulig å slippe til før , ta kontakt med jaktlederene.

Bruk av løs på drevet halsende hund er tillat brukt, men det er KRAV om avresjonsdressur på sau
(sauerenhetsbevis) for ALLE hunder som skal benyttes
Det oppfordres til å skyte rev, kråke og mår.


Bukkekortet gjelder en felt bukk. Ordinærkortet gjelder ett felt dyr. Småviltkortet gjelder for hele sesongen.

Tjff har ikke ansvar ved evt ettersøk!
Frist for rapportering av felt vilt er:
Rådyrkort er 1 januar, for hare er dette 1 april.
Det henstilles til rapportering kjapt etter felling , da det er ønskelig med oppdatert info om
felt dyr .  Hvis det er spørsmål om grenser og forklaring på kart, eller har du spørsmål angående pausetiden i de forskjellige områdene, ta kontakt! 

Ved brudd på jaktregler, manglende dokumentasjon, jakt utenom grensene eller i pausetid, vil det føre til utestengelse fra området. Områdene i og rundt jaktterrenget vil være under oppsyn, hele jakta.

SKITT JAKT!

Jaktutvalget selger jaktkort  i Dragsten og Byneset fjellstyre. 

Jakt kort for Rådyr og småvilt i Draksten: 

Kontakt Remi Sæther, Tlf: 45805359 Epost: fiskern86@hotmail.com​​Jakt kort for Rådyr, Rev og Hare Byneset fjellstyre

For andre jaktkort i Sør-Trøndelag og omegn er vår anbefaling å se på utvalget som tilbys på inatur.

- Annonse -
Axel Bruun
Jakt og Fiske skolen
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.