Har du innspill til regelverket for jaktskyting?
NJFF
Publisert 17.10.2018 11:28
Oppdatert 17.10.2018 11:32
Har du innspill til regelverket for jaktskyting?
Foto: Bjørn Erik Lauritzen
Regelverket skal oppdateres og innspill kan rettes til lokallag og fylkeslag. Lokallagene sender sine innspill til sitt fylkeslag, som samordner dem og sender de videre til NJFF sentralt.

Forslag til nytt regelverk vil deretter bli sendt på høring før sommeren 2019. Forbundsstyrets rådgivende jaktskytterutvalg er aktivt med i regelrevisjonen. Regelverket vedtas av forbundsstyret.

Regelverket for jaktskyting revideres hvert 5.år, og neste regelperiode skal gjelde for perioden 01.01-2020 – 31.12-2024. 

  • Frist for innspill fra lokallagene til fylkeslagene: 10.februar 2019
  • Frist fylkeslag - NJFF sentralt: 10. mars 2019

Erfaringene fra den siste regelperioden tilsier at regelverket i hovedsak fungerer bra. Samtidig er det også områder hvor regelverket kan bli bedre, og det er generelt behov for oppdatering. 

Dette ønskes det synspunkter på:

Klasseinndeling
Dersom dagens klasseinndeling skulle vise seg å være det beste alternativet, er det aktuelt å la klassene stå uendret. Det er ønskelig med tilbakemelding også fra de som ønsker å beholde dagens klasseinndeling.

Premiering
Premieringsgrad/premieverdi på stevner (alle stevner unntatt NM)
(Premiering og startkontingent på NM har forbundsstyret høsten 2018 vedtatt å ta ut av regelverket, for om nødvendig å kunne justere dette årlig ved behov)

Skytegrener
Er det ønskelig å gjøre endringer i skytegrener, eller endringer i programmene (antall skudd, antall serier etc.)?

Skytestillinger
Skytestillinger og utgangsstillinger er stadig gjenstand for debatt, både i hagle- og riflegrenene. Innspill på hvordan dette bør være, eller forslag til presiseringer i regelverket ønskes det innspill på.

Generelt
Utover de nevnte temaer, er dette selvsagt en åpen innspillsrunde hvor det er anledning til komme med innspill til alle deler av regelverket. Vi gjør oppmerksom på at regelverket for Nordisk jaktskyting ikke vil bli revidert i denne omgangen, da dette regelverket revideres etter samme 4-års regelperiode som benyttes i det fellesnordiske regelverket i denne grenen. Dersom den generelle delen i regelverket for jaktskyting skulle bli endret, vil dette likevel bli implementert i regelverket for Nordisk jaktskyting (fra 2020).

https://www.njff.no/_layouts/images/icgen.gifHer er regelverket som skal revideres. 

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.