Ny tilskuddsmulighet: Amedia deler ut 25 mill til lokale lag og foreninger
GLA
Publisert 12.02.2020 13:46
Oppdatert 12.02.2020 13:52
Ny tilskuddsmulighet:  Amedia deler ut 25 mill til lokale lag og foreninger
Foto: Drangedal JFF
73 lokalaviser i Amedia skal dele ut 25 millioner kroner i støtte til allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.


 

Søknadsfrist er senest 25.mars, og alle får svar i løpet av april. Dette skal bli en fast, årlig tilskuddsordning.

Du søker på en felles portal: soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia

Midlene den enkelte avis deler ut vil variere fra fra ‪100.000 kroner i de minste avisene til en million kroner i de største, som Drammens Tidende.

Lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne i hele kommunen eller i noen lokalsamfunn, kan nå søke om støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak.

Søknadsfrist er 25. mars 2020. Tildelingene offentliggjøres i løpet av april 2020.

Du kan søke om støtte til tiltak som faller inn under ett eller flere av følgende fire formålsområder:

  • Kunst og kultur
  • Natur og friluftsliv
  • Nærmiljø og kulturarv
  • Idrett og lek​

For å få støtte, må tiltaket du søker om midler til:

  • ha verdi over tid
  • være åpent og tilgjengelig, og til glede for mange i lokalmiljøet
  • treffe aldersgruppen under 25 år (tiltaket kan i tillegg også treffe flere aldersgrupper enn dette)
  • skape aktivitet
  • være tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje (i søknaden spør vi etter antall frivilligtimer)

 

Du finner mer info på søknadsportalen soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.