Opplæringsjakt
GLA
Publisert 27.02.2017 11:47
Oppdatert 28.02.2017 13:37
Opplæringsjakt
Foto: Gaute Lundeberg Aas
Opplæringsjakt
Foto: Gaute Lundeberg Aas
​​Årlig arrangeres det en rekke opplæringsjakter i Telemark, både på storvilt og småvilt.

​​​Årlig arrangeres det en rekke opplæringsja​kter i Telemark. Både lokalforeningene, og fylkeslaget i samarbeid med lokallag, har tilbud til nye jegere. Kursene tar for seg forskje​llige viltarter, og består som regel av planlegging og gjennomføring av jakt, samt etterbehandling av viltet for å nyttiggjøre seg de ressursene det representerer. Mer informasjon om hvilke kurs som planlegges gjennomført, finnes i vår aktivitetskalender.

Generelt om aldersgren​ser
I forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst​ står det følgende om opplæringsjakt:

§ 6.Opplæring i jakt og fangst

Den som i løpet av kalenderåret fyller 14 år og fram til fylte 16 år kan likevel delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av villmink, mår, rype, kråkefugl og måker i opplæringsøyemed når vedkommende

a)

har samtykke fra foreldre eller foresatte, og

b)

er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år. Tilsynspersonen må ha utøvd jakt og betalt jegeravgiften i minst tre år. Tilsynspersonen skal også ha tillatelse fra rettighetshaver. Den som har tilsynet skal ha mulighet til å kontrollere og instruere vedkommende.

Den som i løpet av kalenderåret fyller 16 år og fram til fylte 18 år kan delta i storviltjakt, unntatt lisensfelling, med våpen i opplæringsøyemed når vilkårene i første ledd bokstav a og b er oppfylt, jf. dog lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. § 29. Det stilles i tillegg krav om bestått jegerprøve og skyteprøve for storviltjegere.

Ønsker du mer utdypende informasjon, kan forskriften i sin helhet leses her​.


 

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.