Åpner for opplæringsjakt
Publisert 26.09.2018 19:57
Oppdatert 26.09.2018 20:07
Åpner for opplæringsjakt
Foreningens terrenger gir gode muligheter til å drive opplæringsjakt på småvilt og rådyr.
Bamble JFL ønsker å gjøre det lettere å delta i opplæringsjakt på rådyr og småvilt. Vi oppfordrer foreningens jegere til å ta med seg ungdom/førstegangsjegere ut for å jakte. Men husk å melde fra :-)

Utenom kalenderfestet opplæringsjakt på storvilt, er det innenfor foreningen nå adgang til å drive opplæringsjakt småvilt og rådyr. Vi i BJFL mener dette må være en glimrende anledning til å få være med på jakt.
Med opplæringsjeger menes ungdom, eller voksen uten spesiell jakterfaring, men som ønsker å få dette. Det er et mål å få flere aktive jegere i foreningen.
Opplæringsjeger under 16 år kan delta uten jegerprøvekurs, alle over 16 år må ha gjennomgått kurset og bestått.
Opplæringsjakten skal meldes inn til jaktutvalget på forhånd, senest dagen før jakten skal foregå.
Veileder og opplæringsjeger utgjør 1 stk jeger, og skal forholde seg sammen/på samme post under hele jakten. Det  er ikke adgang til å benytte flere hunder enn vanlig for en jeger.
Opplæringsjakt meldes også inn til øvrige jegere i samme terreng samtidig, i forbindelse med at jakten samordnes denne dagen.
Opplæringsjeger jakter på veileders jaktkort. Alt felt vilt rapporteres inn. 
Det er adgang til å drive flere opplæringsjakter med samme opplæringsjeger, men etter en viss "utdannelse" er det rimelig at vedkommende jakter selvstendig, så lenge dette gjøres innenfor øvrig regelverk, våpenlov etc. Hva som er rimelig, avgjøres i samråd med jaktutvalget.
Kontakt jaktutvalgets leder på tlf 9957 9432 ved spørsmål, og ved påmelding av opplæringsjeger.


- Annonse -
Print
Kjeldal elektro
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.