Jaktfolder
John Kyrre Fjeldvik
Publisert 26.06.2018 12:23
Oppdatert 13.12.2018 09:30
Jaktfolder
Rådyr er bare en av mange arter du kan jakte som medlem i Bamble JFL.
Her kommer årets oppdaterte jaktfolder.

​​​​​​​​Jaktfolderen inneholder det du trenger å vite om jakt i foreningens terrenger.​

Teksten er her, eller du kan laste ned folderen fra linken i bunnen av siden:

Bamble Jeger og Fiskerlag

 

Jaktsesongen 2018/2019

 

Jaktregler og praktiske opplysninger for jakt i våre terreng sesongen 2018/2019 ( 10.08.18 til 30.04.19). Alle jegere plikter å sette seg inn i gjeldende sentrale og lokale lover og regler, samt gjøre seg kjent med terrenggrensene. Brudd på lokale eller sentrale lover og regler, vil kunne medføre muntlig eller skriftlig advarsel, inndragning av jaktkort og evt. felt dyr, utestengning fra jakta for kortere eller lengre periode etter alvorlighetsgrad og eventuelt politianmeldelse.

 

 

Telefonliste Jaktutvalget.

Leder: John Kyrre Fjeldvik

99579432

kyrre.fjeldvik@gmail.com

Morten Gilberg93 25 94 55
Martin Almås95 18 54 21
Torstein Strømmen90 41 77 78
Jan Heramb Karlsen90 28 51 10
 Joachim Engan 40 87 44 01

 

G.sport Stathelle: 35 96 17 05

 

Internett :   www.njff.no/bamble

Mail: bamblejfl@gmail.com

Bamble Jeger og Fiskerlag

Skolegata 3. Postboks 92

3995 Stathelle

 

Generelle regler

 

Brudd på etterfølgende regler kan medføre inndragning av jaktkort og jaktrett ut sesongen, i tillegg vil saken blir tatt opp i jaktutvalget og hovedstyret for videre behandling.

 

Det er obligatorisk rapportering av alt skutt vilt.

Jaktkort skal skjæres / fylles ut på fallstedet og før felt vilt transporteres ut av terrenget. Avrivningstalongen festes på dyret.

Skutt hjortevilt skal umiddelbart rapporteres med bilde av hodet via MMS/SMS til leder i jaktutvalget.

Merk at når rådyr er felt, er ikke lenger jaktkortet gyldig, heller ikke for småviltjakt. Nytt kort må løses før jakt kan gjenopptas, selv om man bare skal jakte småvilt.

For rådyr skal brukt kort returneres til G-Sport senest uka etter at viltet er skutt.

Dyr som er påskutt og ikke funnet skal umiddelbart rapporteres til jaktutvalgets leder. Skytter må straks merke

skuddplassen og dyrets posisjon ved påskyting.  Ettersøksekvipasje varsles!   

 

Alle jaktterrengene har egne avtaler for rådyr og småviltjakt mens elgjakta og visse dager av hjortejakta foregår. Dette medfører at terrengene i perioder kan være stengt. Stenging og åpning av terrengene kunngjøres på nettsidene våre, FB og hos G-Sport.

 

 

Oppsyn: Jegere må påberegne uanmeldt kontroll av foreningens jaktoppsyn under jakta. Oppsynet kontrollerer bla. at det er riktige jegere i terrenget ift. jaktlister og at lokale og sentrale lover og regler blir fulgt. Ved kontroll SKAL jegere uoppfordret gi seg til kjenne og vise nødvendig legitimasjon og papirer.   

 

 

Definisjon av jeger, driver og passiv tilskuer.

 

Jeger defineres som person med våpen og må meldes inn.

 

Driver defineres som person med eller uten våpen som aktivt deltar i jakten og likestilles med jeger.

 

Passiv tilskuer defineres som person uten våpen som ikke deltar aktivt i jakten, og som til en hver tid holder seg tett inntil en jeger. Behøver ikke å meldes inn.

 

 

Kjøp av jaktkort

 

Det kreves minimum to dugnadspoeng for å jakte i BJFL`s terreng. Unntaket er gjestejegere og foreningens medlemmer over 67 år og med 20 års ansiennitet, samt nye medlemmer som er innmeldt etter 01.06. inneværende år.

 

 

Jaktkort kjøpes på medlemsmøte, kalt trekningsmøtet, i august hvert år.  Her er det loddtrekning mellom terrengene for første del av bukkejakta og ordinærjakta.

TREKNINGSMØTET 2018 ER 1. AUGUST!​

Forhåndsbetaling via bankkonto  2601.60.30332 er å foretrekke.

Merk betaling med Jaktkort 2018 og ditt navn.

Vi har også Vipps. VIPPS NR #128380.​

Deretter kan jaktkort kjøpes hos G-Sport på Brotorvet.

Ved bestilling av jakt plikter jeger å undersøke om det allerede er booket andre jegere på terrenget samme dag . Hvis terrenget allerede er booket, skal siste bestiller varsle øvrige jeger(e) på terrenget om at man skal jakte på samme terreng. 

 

 

Ved kjøp av kort første gang, må følgende dokumenteres ved personlig fremmøte:

 

 • betalt medlemsavgift i BJFL,
 • betalt jegeravgift
 • bestått skytterprøve ( gjelder bukkejakt / rådyrjakt med rifle )
 • ettersøksavtale ( gjelder rådyrjakt )

   

   

  Ved senere jakt kan terreng bestilles over telefon.

   
 • Bukkejakta: Kun 1 bukk pr. jeger fra 10.08.- 17.08. (til og med). Gjelder ikke Grønne Stykket.
 • Kun ett jaktkort på rådyr kan kjøpes av gangen. Kortet gjelder til dyret er felt.
 • Det er ikke mulig å benytte andres jaktkort.  Nytt kort må kjøpes for å fortsette jakta.
 • Jakt kan kun bestilles en uke av gangen. Første bestillingsdag er mandag.

                  (Grønne stykket kan forhåndsbestilles i inntil 4 dager.)
 • Jeger kan bestille jakt inntil 2 dager i løpet av uka,  

                  men ikke i samme terreng / teig.  Dette betyr at jeger                     kan sette seg opp på Rafnes 1 en dag og på Rafnes 2 f. eks. påfølgende dag.

   

   

  Ved jaktmøte/medlemsmøte i august kan jegere som har møtt opp, ( og har godkjente dugnadspoeng og dokumenter/avtaler ) etter trekning fritt velge seg 2 dager i bukkejakta og 2 dager i ordinærjakta, men ikke i samme hovedterreng !     

   

  Vi  har 3 hovedterreng, Rafnes, Prestegården og Grønne Stykket.

  Rafnesterrengene er delt i teigene Rafnes I og Rafnes II.

  Prestegården er delt i teigene Sør, Nord og Øst.

   

  Stryking og bytting av jakt er ikke tillatt. Har du satt deg opp på   

  jakt er dette bindende.

   

   

   

  Følgende dager kan jaktes i BJFL sine terreng:

   

  10. 08. – tom 24.09. og 01. januar tom 30.04.

   
ManTirOnsTorFreLør

Søn

 

       

 

 

25.09. – til og med 23.12.

 

ManTirOnsTorFreLørSøn
Fredet      

 

 

Alle terreng stengt for trening av hund fra 1.mars.

Jakta kan bli stengt på kort varsel ved full kvote og fredning. Følg med på internett www.njff.no/bamble og våre hjemmesider på Facebook.   

 

Gjestejeger

 

Det er mulig å ta med gjestejeger/driver som ikke er medlem i BJFL på jakt i våre terreng under ordinærjakta. Skal gjestejeger jakte småvilt eller rådyr, må jaktkort for gjestejeger løses. Gjestejegeren vil felle eventuelt rådyr på medlemmets fellingstillatelse. Gjestejeger kan ikke jakte alene, men jakte sammen med BJFL medlem som er ansvarlig for booking av terreng for seg selv og gjestejeger.

Maks. 1 gjestejeger ( ikke-medlem ) pr. medlem / jaktdag.

 

 

Trening av hund

 

Det er mulig for foreningens medlemmer å trene jakthunder i våre terreng fra 21.08. Trening av hund må bestilles som leie av jaktterreng (krever dugnadspoeng)  og jaktkort må være betalt. Rafnes I er forbeholdt til harejakt hvis harejeger leier terrenget først i perioden jan-febr. Vi henstiller likevel jegere til å kontakte hverandre hvis samjakt oppstår. Mob.nr. er satt opp på leielista hos G-Sport.  

Elghund: Det er ikke anledning til å trene/leie terrengene til trening på elg (Unntak er medlemmer som selv har elgjakt i aktuelle terreng. ) Terrenget kan ikke stenges for andre jegere/hunder under trening av elghund.   

 

Våre jaktterreng: se www.njff.no/bamble

 

 

Viltstell

Jaktutvalget henstiller samtlige jegere om aktivt å beskatte smårovvilt under sesongen.

Foreningen har tilgjengelig fangstutstyr for mår og rev til utlån for medlemmer. Ved interesse kontakt Martin Almås for nærmere informasjon.

Priser 2018/2019

- Jaktkort kr. 700,- pr. rådyr . ( inkluderer småvilt- og beverjakt  )

Når rådyret er felt er kortet ugyldig, og nytt jaktkort må kjøpes før videre jakt, også på småvilt og bever kan gjenopptas.

- Gjestejegere ( ikke-medlemmer ) kr. 300,- pr. dag.​

Bankkontonummer 2601.60.30332​


Link til nedlasting: 


JAKTFOLDER 2018 - 2019 27.06.2018 (1).doc


Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Print
Kjeldal elektro
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.