Ny Jaktfolder 2020
John Kyrre Fjeldvik
Publisert 26.06.2018 12:23
Oppdatert 19.11.2020 08:08
Ny Jaktfolder 2020
Rådyr er bare en av mange arter du kan jakte som medlem i Bamble JFL.
Her er jaktfolder 2020, oppdatert til årets jakt. Alle som jakter i BJFLs terrenger plikter å sette seg godt inn i regelverket. Jegerne fra foreningen er på mange måter vårt ansikt utad. Det er viktig å tenke over hvordan man oppfører seg, og at det er andre naturbrukere i skogen :-)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Jaktfolderen inneholder det du trenger å vite om jakt i foreningens terrenger.​
Bamble Jeger og Fiskerlag

 

Jaktsesongen 2020/2021

 

Jaktregler og praktiske opplysninger for jakt i våre terreng sesongen 2020/2021 ( 15.07.20 til 30.04.21). Alle jegere plikter å sette seg inn i gjeldende sentrale og lokale lover og regler, samt gjøre seg kjent med terrenggrensene. Brudd på lokale eller sentrale lover og regler, vil kunne medføre muntlig eller skriftlig advarsel, inndragning av jaktkort og evt. felt dyr, utestengning fra jakta for kortere eller lengre periode etter alvorlighetsgrad og eventuelt politianmeldelse.

 

 

Telefonliste Jaktutvalget.

Leder: Jan Heramb Karlsen

90 28 51 10


Randulf Kvalvik 
 93 48 75 51​
 Nestleder John Kyrre Fjeldvik
99 57 94 32
Torstein Strømmen90 41 77 78
Jan Heramb Karlsen90 28 51 10
 Joachim Engan 40 87 44 01

 David Bakke                                     91 32 27 41

Kjetil Finmark                                    90 69 88 46

                               


 

Internett :   www.njff.no/bamble

Mail: bamblejfl@gmail.com

Bamble Jeger og Fiskerlag

Skolegata 3. Postboks 92

3995 Stathelle

Bankkonto  2601.60.30332

Vipps NR #128380 (søk opp bamble jeger og fiskerlag under kjøp og betal)

 

Generelle regler

 

Brudd på etterfølgende regler kan medføre inndragning av jaktkort og jaktrett ut sesongen, i tillegg vil saken blir tatt opp i jaktutvalget og hovedstyret for videre behandling.

 

Det er obligatorisk rapportering av ALT skutt vilt. For rådyr gjelder at jaktkort skal skjæres / fylles ut på fallstedet umiddelbart etter felling, og før felt vilt transporteres ut av terrenget. Avrivningstalongen festes på dyret.

Skutt hjortevilt skal umiddelbart rapporteres med bilde av hodet sammen med skåret og utfylt jaktkort, via MMS/SMS til leder i jaktutvalget. Jeger plikter derfor å ha med telefon for å varsle om felling.

Brudd på reglene om skjæring av kort og umiddelbar innmelding av felt dyr med bilde av dyret hode OG skåret kort, fører til inndragelse av jaktrett for minimum fire jaktuker. Denne strenge regelen er nødvendig for å overholde våre fellingskvoter. 


Merk at når rådyr er felt, er ikke lenger jaktkortet gyldig, heller ikke for småviltjakt. Nytt kort må løses før jakt kan gjenopptas, selv om man bare skal jakte småvilt.

Dyr som er påskutt og ikke funnet etter å ha lett godt, skal umiddelbart rapporteres til jaktutvalgets leder. Skytter må straks merke skuddplassen og dyrets posisjon ved påskyting.  Ettersøksekvipasje varsles!   

 

Alle jaktterrengene har egne avtaler for rådyr og småviltjakt mens elgjakta og visse dager av hjortejakta foregår. Dette medfører at terrengene i perioder kan være stengt. Stenging og åpning av terrengene kunngjøres på nettsidene våre og Facebook, samt der booking av terreng og salg av jaktkort vil foregå.

 

 

Oppsyn: Jegere må påberegne uanmeldt kontroll av foreningens jaktoppsyn under jakta. Oppsynet kontrollerer bla. at det er riktige jegere i terrenget ift. jaktlister og at lokale og sentrale lover og regler blir fulgt. 

Ved kontroll SKAL jegere uoppfordret gi seg til kjenne og vise nødvendig legitimasjon og papirer.   

 

 

Definisjon av jeger, driver og passiv tilskuer.

 

Jeger defineres som person med våpen og må meldes inn.

 

Driver defineres som person med eller uten våpen som aktivt deltar i jakten og likestilles med jeger. Som jeger regnes også hundefører.

 

Passiv tilskuer defineres som person uten våpen som ikke deltar aktivt i jakten, og som til en hver tid holder seg tett inntil en jeger. Behøver ikke å meldes inn.

Vi oppfordrer våre jegere til å ta med yngre "krefter" på opplæringsjakt.

 

 

Kjøp av jaktkort

 

Det kreves minimum to dugnadspoeng for å jakte i BJFL`s terreng. Unntaket er gjestejegere og foreningens medlemmer over 67 år og med 20 års ansiennitet, samt nye medlemmer som er innmeldt etter 01.06. inneværende år.

 

 

Jaktkort for sesongen, kan kjøpes på medlemsmøtet, kalt trekningsmøtet, i august hvert år.  Her er det loddtrekning mellom terrengene for første del av bukkejakta og ordinærjakta. Etter trekningsmøtet selges jaktkort via Beha Sport på Brotorvet.

TREKNINGSMØTET 2020 ER 5. AUGUST!​

Forhåndsbetaling via bankkonto  2601.60.30332 er å foretrekke.

Merk betaling med Jaktkort 2020 og ditt navn.

Vi har også Vipps. VIPPS NR #128380.​

VI TAR IKKE IMOT KONTANTER!!!!!

Ved bestilling av jakt plikter jeger å undersøke om det allerede er booket andre jegere på terrenget samme dag. Hvis terrenget allerede er booket, SKAL siste bestiller varsle øvrige jeger(e) på terrenget om at man skal jakte på samme terreng. Dette er meget viktig pga sikkerheten!

Jeger som først har booket terreng, har førsteretten til å velge hvilken del av terrenget han/hun skal jakte i. Øvrige som booker samme terreng, må rette seg etter dette. Det handler om sikkerhet, og om å ikke forstyrre hverandre.

 

 

Ved kjøp av kort første gang, må følgende dokumenteres ved personlig fremmøte:

 

 • betalt medlemsavgift i BJFL,
 • betalt jegeravgift
 • bestått skytterprøve ( gjelder bukkejakt / rådyrjakt med rifle )
 • ettersøksavtale ( gjelder rådyrjakt )

   

   

  Ved senere jakt kan terreng bestilles over telefon.
 • Jakt bestilles (bookes) via BEHA SPORT på Brotorvet. Der ligger en egen perm for BJFL, inneholdende bookinglister for en kalenderuke. Listene legges ut lørdag i forveien.
 • Du kan booke terreng ved å ringe tlf 3596 1705. Eller møte opp i butikken :-)
 • Jaktkort kjøpes hos BEHA SPORT. Må være forhåndsbetalt bank eller vipps.
 • Bankkontonummer 2601.60.30332​ Merkes JAKTKORT

  Vipps: #128380. Merk innbetalingen tydelig med JAKTKORT 2020 OG DITT NAVN   
 • Bukkejakta: Kun 1 bukk pr. jeger fra 10.08.- 17.08. (til og med). Gjelder fra 2020 også Grønne Stykket.
 • Begrensning i felling også i ordinærjakt rådyr, slik det er i bukkejakt, er vedtatt av jaktutvalget fra og med sesongen 2019. Begrensningen gjelder for første uke av ordinærjakt, slik at den som feller et dyr, må vente til neste jaktuke før nytt jaktkort kan kjøpes. Dermed skal man ikke kunne felle to dyr i løpet av første jaktuke/evt i løpet av en jaktdag
 • Kun ett jaktkort på rådyr kan kjøpes av gangen. Kortet gjelder til dyret er felt.
 • Det er ikke mulig å benytte andres jaktkort.  Nytt kort må kjøpes for å fortsette jakta.
 • Jakt kan kun bestilles en uke av gangen. Første bestillingsdag er lørdag fra kl.12.  Bestillingen gjelder da påfølgende uke, fra mandag morgen.
 • NB: Det kan bli endringer vedr booking av terreng/kjøp av jaktkort i løpet av jaktsesongen. Dette blir da tydelig varslet på Facebook og våre nettsider.

                 
 • Jeger kan bestille jakt inntil 2 dager i løpet av uka,  
  men ikke i samme terreng / teig.  Dette betyr at jeger kan sette seg opp på Rafnes 1 en dag og på Rafnes 2 f. eks. påfølgende dag.
 •  Grønne stykket kan forhåndsbestilles i inntil 4 dager.

   

   

  Ved jaktmøte/medlemsmøte i august kan jegere som har møtt opp, ( og har godkjente dugnadspoeng og dokumenter/avtaler ) etter trekning fritt velge seg 2 dager i bukkejakta og 2 dager i ordinærjakta, men ikke i samme hovedterreng !     

   

  Vi  har 3 hovedterreng, Rafnes, Prestegården og Grønne Stykket.

  Rafnesterrengene er delt i teigene Rafnes I og Rafnes II.

  Prestegården er delt i teigene Sør, Nord og Øst.

   

  Stryking og bytting av jakt er nå tillatt. Har du satt deg opp på   

  jakt er dette bindende.  NBNB! Endret av jaktutvalget fra og med sesongen 2019:  Strykninger på jaktterreng tillates. Overdreven bruk av strykninger kan føre til reaksjoner fra jaktutvalgets side.​


   

   

   

  Alle dager kan jaktes i BJFL sine terreng: 10. 08. – tom 24.09. og 01. januar tom 30.04:
 • UNNTAK ER DAGER SOM STORVILTLAGENE HAR AVSATT! DISSE DATOENE BLIR GJORT KJENT PÅ VÅRE SIDER SÅ RASKT DE KOMMER FRA JAKTLAGENE.

   ​

 Jaktutvalget har besluttet at det åpnes for jakt også mandager fra sesongen 2019. Det kan besluttes stengning enkelte dager ved behov, eller Jakta kan bli stengt på kort varsel ved full kvote og fredning. Følg med på internett www.njff.no/bamble og våre hjemmesider på Facebook. Alle terreng stengt for trening av drivende hund fra 1.mars.

  

 

Gjestejeger

 

Det er mulig å ta med gjestejeger/driver som IKKE er medlem i BJFL på jakt i våre terreng under ordinærjakta. Skal gjestejeger jakte småvilt eller rådyr, må jaktkort for gjestejeger løses. Gjestejegeren vil felle eventuelt rådyr på medlemmets fellingstillatelse. Gjestejeger kan ikke jakte alene, men jakte sammen med BJFL medlem som er ansvarlig for booking av terreng for seg selv og gjestejeger.

Maks. 1 gjestejeger ( ikke-medlem ) pr. medlem / jaktdag.

 

 

Trening av hund

 

Det er mulig for foreningens medlemmer å trene jakthunder i våre terreng fra 21.08. Trening av hund må bestilles som leie av jaktterreng (krever dugnadspoeng)  og jaktkort må være betalt. 


Rafnes I er forbeholdt til harejakt hvis harejeger leier terrenget først, i perioden jan-febr. Vi henstiller likevel jegere til å kontakte hverandre hvis samjakt oppstår. Mob.nr. er satt opp på leielista hos G-Sport.  

Forslag om at trening av hund ikke tillates i terreng hvor bukkejakt pågår, før etter 1/9, ble vedtatt av Jaktutvalget. Bukkejegere skal prioritet. Gjelder fra og med sesongen 2019.

Elghund: Det er ikke anledning til å trene/leie terrengene til trening på elg (Unntak er medlemmer som selv har elgjakt i aktuelle terreng. ) Terrenget kan ikke stenges for andre jegere/hunder under trening av elghund.   

Ved trening av hund under bukkejakta er det strengt forbudt å medbringe våpen. Dette pga forbudet mot bruk av hund ved bukkejakt. Det skal ikke herske tvil om at man er på trening. Det er heller ikke tillatt å samarbeide med bukkejeger! 

 

Våre jaktterreng: se www.njff.no/bamble

 

 

Viltstell

Jaktutvalget henstiller samtlige jegere om aktivt å beskatte smårovvilt under sesongen.

Foreningen har tilgjengelig fangstutstyr for mår og rev til utlån for medlemmer. Ved interesse, kontakt Jan Heramb Karlsen/John Kyrre Fjeldvik for nærmere informasjon.

Priser 2020/2021

- Jaktkort kr. 700,- pr. rådyr . ( inkluderer småvilt- og beverjakt  ) ​

- Gjestejegere ( ikke-medlemmer ) kr. 300,- pr. dag.​

Bankkontonummer 2601.60.30332​ Merkes JAKTKORT

Vipps: #128380. Merk innbetalingen tydelig med JAKTKORT 2020
- Annonse -
Print
Kjeldal elektro
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.