Nei til vindmøller i Bamble
Publisert 13.02.2021 18:05
Oppdatert 13.02.2021 18:05
Nei til vindmøller i Bamble
Tilsvarende vindmøller i Innlandet. Den mektige granskogen blir bitteliten mot kolossene, og naturen ødelegges for alltid. (Foto: John Kyrre Fjeldvik)
Bamble JFL sier klart NEI til vindmøllepark i Bamble! Vi oppforder våre medlemmer til å delta på markering mot vindmøller i Langesund mandag kveld.

NEI TIL VINDMØLLER I BAMBLE
Vindkraftutbyggere vil anlegge vindmøllepark i området Hørsfjell/Storfiskvann. Dette er i hjertet av Bamble-marka. Bamble JFL erklærer nei!
Det har i lengre tid vært uformell kontakt med Bamble kommune. Blant flere av partiene som sitter i kommunestyret i Bamble, er motstanden markant mot vindindustri. AP er blant motstanderne. Men saken er ennå ikke politisk behandlet.
Bamble jeger og fiskerlag går sterkt imot planene, og oppfordrer våre medlemmer til å markere motstand. Det er sterkt økende lokalt engasjement her i Bamble. Også NJFF Telemark sier nei til denne utbyggingen.
Mandag kveld samles vindkraftmotstandere i Langesund for å markere sitt syn. Bamble JFL oppfordrer våre medlemmer til å delta. Husk å følge smittevernreglene. God avstand og munnbind!
Møllene kan bli 250 meter høye, slik at totalhøyden over havet blir mer enn 500 moh. Til sammenlikning er det ruvende fjellet ved Rognstranda 70 moh. De enorme vindmøllene vil bli synlige fra store deler av kommunen vår, og nabokommunene. Det omfattende naturinngrepet vil vare til evig tid. (Bildet: Tilsvarende vindmøller fotografert i Innlandet. Den mektige granskogen blir forsvinnende liten…)
Litteraturen, uansett metode, gir et ganske entydig bilde: både lokalt og blant besøkende oppfatter de fleste landskapsendringer som følge av vindkraftutbygging som negative inngrep i landskapet. Dette gjelder særlig landskap som fra før har få eller ingen inngrep. Den økonomiske litteraturen som studerer påvirkning på folks velferd, peker på at landskapsendringene gir signifikante velferdstap for den befolkningen som berøres.
Vindkraftutbygging kan påvirke mange ulike fuglearter, både trekkende og stasjonære. Særlig har vindkraftutbygging vist seg å kunne påvirke rovfugl, sjøfugl, hønsefugl, vadere og spurvefugl. Mange viktige leveområder for disse artene er allerede under sterkt press fra flere påvirkningsfaktorer og én av tre norske fuglearter er oppført på Norsk rødliste for arter fra 2015
Rovfugl er regnet for å være blant de mest sårbare artsgruppene i vindkraftsammenheng, selv om særlig mye spurvefugl drepes av rotorbladene. (Kilder NVE/Miljødirektoratet).
På vegne av styret i Bamble JFL
John Kyrre Fjeldvik
leder

- Annonse -
Print
Kjeldal elektro
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.