Terrenger
John Kyrre Fjeldvik
Publisert 26.06.2018 12:27
Oppdatert 28.06.2019 14:20
Terrenger
Bamble kommune byr på variert og vakker natur. Bamble JFL har seks jaktterrenger i kommunen.
Bamble Jeger og Fiskerlag har 6 jaktterreng tilgjengelig for våre medlemmer. Kart for hvert terreng følger her:

​​​​​prestegårdsskogen N.pdfPrestegårdsskogen Øst.pdfprestesgårdskogen S.pdfRafnes terreng 1.pdfRafnes terreng 2.pdfgrønne stykket.pdf​​

Rafnes 1 og 2

 

Terrenget ligger ved Herre og er delt i to teiger, Rafnes 1 og Rafnes 2. Til sammen utgjør terrengene ca. 5.000 mål. Det er jakt på småvilt, bever og rådyr.

 

Det er tillatt med inntil tre jegere pr. terreng. Drivere er å betrakte som jeger og må innmeldes. Harejegere har mulighet til å reservere Rafnes I til harejakt ved ledig kapasitet, men må dele terrenget med andre jeger som ønsker å jakte hare i samme tidsrom. 

Det er tillatt med maksimalt to hunder samtidig på hvert terreng, en pr.jeger. For trening av hund må terrenget leies på vanlig måte. 

For å komme til terrengene, kjør til toppen av Rafnesbakken (RV353) mellom Rafnes og Herre. Parker på sidevei rett etter avkjørsel og følg bomvei opp bakke mot høyre. Etter å ha passert bommen, er du inne i terrenget. 

Inngang til terrengene også ved hjelp av båt, eller via vei mot Hofstein/Flåte. Parker ved bom og gå bomveien ned til Rafnes 2-terrenget i retning Trettebekk. Vær nøye med jaktgrensene!

Prestegårdskogen

 Terrenget ligger ved Bamble Kirke, på begge sider av E-18. Prestegårdskogen er delt i tre teiger, Prestegården Nord, Sør og Øst. Totalt er disse på ca. 2400 mål. det er jakt på rådyr, bever og småvilt. Det er tillatt med inntil to jegere pr. terreng. Drivere er å betrakt som jeger og må innmeldes. I Prestegården Øst er det ikke tillatt med hund, og kun de jegere som har vært med på grenseoppgang før jaktstart, kan jakte her. Merk at det kan bli noen grensejusteringer før jakt. Kartet oppdateres da.

 

Det er tillatt med maksimalt to hunder samtidig på hvert terreng. En hund pr.jeger. For trening av hund må terrenget leies på vanlig måte.

Av sikkerhetsmessige og hensynsmessige grunner er det ikke tillatt med fuglejakt i Prestegårdsskogene.    

På grunn av veiarbeidene i området er det spesielle regler å forholde seg til. Dette er årets regelverk. FØLG DETTE NØYE!

Rutine ifm. jakt høsten 2018 (oppdateres om nødvendig foran jaktsesongen 2019!)

 

Følgende rutiner er avtalt ifm. jakt høsten 2018 

. Det er sikkerhetssone 250 meter på hver side av den nye E18-traseen. I denne sonen 
skal det ikke jaktes eller postes. 
. BetonmastHæhre (BMHE) jobber mandag til fredag 07:00-20:00. Lørdag 07:00-19:00. 
. Hver morgen før jakta starter skal hver jaktleder kontakte BMHE iht. kontaktliste 
nedenfor og avklare: 
o Hvor BMHE skal sprenge den dagen 
o Hvor det er planlagt jakt 
o Spesielle forhold/ønsker 

KONTAKTLISTE 

Skift 

Nord for Stemmen 

Sør for Stemmen 


Geir Øvrekleiv, Tlf. 416 58 392 

Lars Mathias Moen, Tlf. 900 26 466 


Vidar Lyngstad, Tlf. 958 55 104 

Kristen Andre Christensen , Tlf. 954 24 521 


Arbeidskalender 2018 

August 

SKIFT 1: 01.08-15.08 

SKIFT 2: 15.08-29.09 

August/september 

SKIFT 1: 29.08-12.09 

SKIFT 2: 12.09-26.09 

September/oktober 

SKIFT 1: 26.09-10.10 

SKIFT 2: 10.10-24.10 

Oktober/november 
SKIFT 1: 24.10-07.11 

SKIFT 2: 07.11-21.11 

November/desember 

SKIFT 1: 21.11-05.12 

SKIFT 2: 05.12-18.12 

 

NORD: Høen/Wingereid, Bjerkeset, Kjæråsen 

SØR: Skogstad, Gonge, Bråten, Gromstad 

. Sprengning varsles med sirene med korte støt i minimum 1 minutt før sprengning 
skal skje. 
. Alle biler som parkeres ute skal ha lapp i frontruta med navn og telefonnummer, slik 
at sjåfør kan kontaktes ved behov. 
. Mandag til lørdag skal ikke anleggsveier som er bygget av BMHE benyttes. Her 
foregår det anleggstrafikk med dumpere. 
. På søndager kan anleggsveier også benyttes av jaktlagene. 
. BMHE låner 2 stk jaktradioer/sikringsradioer som benyttes hvis det ikke oppnås 
telefonkontakt. Disse jaktradioene disponeres av driftsleder hhv. 1 stk på nord og 1 
stk på sør. Det benyttes kanal 12A. 
. Skulle jakthund komme på avveie og må søker etter, skal BMHE varsles enten på 
mobil eller jaktradio. BMHE vil ikke gjennomføre sprengninger før hunden er kommet 
til rette. Alle hunder er utstyrt med GPS. 
. Ved ettersøk etter skadeskutt elg, følges samme prosedyre som ved søk etter hund. 
BMHE varsles, og det gjennomføres ikke sprengning før søk er meldt avsluttet.  

 

BetonmastHæhre AS, 07.08.2018 
Det Grønne Stykket

 "Det grønne stykket" ligger på Rørholt i Bamble. Terrenget er på ca. 3600 mål og det kan jaktes på småvilt, rådyr og bever.

Grønne stykket har opplæringsjakt storvilt enkelte helger, og vil i denne forbindelse være stengt for annen jakt.

Fiske med stangredskap er tillatt i foreningens vann. Fiskekort selges via vår side på inatur.

Det er tillatt med inntil fire jegere samtidig. Drivere er å betrakte som jegere og må innmeldes.

Det er tillatt med maksimalt to hunder samtidig på hvert terreng, en pr.jeger. For trening av hund må terrenget leies på vanlig måte.

 Foreningen har fire hytter i terrenget som kan leies for kr. 200,- pr. stk/døgn.

Merk at Grønne stykket kan leies for inntil fire dagers sammenhengende jakt.

Hyttefaddere må kontaktes for avtale om hytteleie og nøkkel.

For å komme til terrenget, kjør E 18 sydover, ta av gamleveien mot Kragerø over Helle. Etter ca. 800 meter ses vei til Rørholt. Følg veien til Rørholt Kretshus.​

Innkjøring bomvei KUN ved leie av hytte!

Hvis dagstur, parker ved kretshuset og følg bomveien mot Steinsvann. Ved leie av hytte (overnatting), er det mulig å bruke bil inn til hyttene mot en avgift på kr. 100,-. Kontakt hyttefadder for

avtale. (Sjekk under HYTTER øverst på denne siden).​

Spørsmål? Kontakt jaktutvalget v/Martin Almås, tlf 95185421, en annen i jaktutvalget, eller John Kyrre Fjeldvik, tlf 9957 9432.

- Annonse -
Print
Kjeldal elektro
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.