Velkommen gjestejegere
Publisert 25.09.2018 19:06
Oppdatert 25.09.2018 19:06
Velkommen gjestejegere
Flere får mulighet til å nyte godt av BJFLs terrenger når det tas med gjestejegere, eller som her: opplæringsjeger.
Jegere i BJFL som ønsker å ha med seg gjestejegere, må lese denne veiledningen,

Det er helt topp når foreningens jegere tar med seg gjester på jakt. For å klargjøre litt hva en gjestejeger er, så ligger det i sakens natur at det er et ikke-medlem. De av våre medlemmer som tar med gjestejegere, har også et betydelig ansvar for at alt er i orden med sine gjester!
For jakt sammen med gjestejeger, må følgende være dokumentert:
1. Gjestejegers fulle navn og mobilnummer skrives inn i permen hos G-sport som "gjest med...(navnet på vårt medlem)". Gjestejeger og vårt medlem utgjør da to stk jegere på listen den dagen. Viktig å påpeke dette for at man ikke skal få for mange jegere pr terreng. Det skal også meldes inn hund på samme måte som ved ordinær medlemsjakt.
2. Vårt medlem er ansvarlig for at den hun/han tar med som gjest, oppfyller nødvendige krav for å jakte, dersom det brukes våpen. Jegeravgiftskort, storviltprøve osv. Vår jaktoppsyn kontrollerer dette, og vårt medlem må påregne alvorlige konsekvenser dersom det tas med gjestejegere som ikke tilfredstilles de krav som er satt.
3. Vårt medlem er også ansvarlig for at gjesten betaler gjestejegerkort for den aktuelle dagen, FØR det jaktes. Gjestejeger dagskort innbetales via bank, og dokumenteres hos G-sport eller overfor jaktutvalgets leder, ved utskrift fra innbetaling. Gjestejeger medbringer egen kopi av innbetaling sammen med sine jegerpapirer. Dette for at vårt jaktoppsyn lett skal kontrollere nødvendige papirer.
4. Gjestejeger har IKKE anledning til å felle rådyr utenom vårt medlems jaktkort. Evt rådyr som felles av gjestejeger, går til fradrag på vårt medlems jaktkort. Vårt medlem må altså kjøpe nytt rådyrkort for evt senere rådyrjakt. 
5. Vårt medlem er ansvarlig for at alle felte dyr/fugler innrapporteres jaktutvalget i samsvar med vanlig prosedyre. Felt rådyr skal meldes inn med bilde av dyrets hode, fellingssted, og avskåret jaktkort synlig på det felte rådyrets hode.
6. Dersom gjestejeger ikke jakter med eget våpen, men f eks er driver, eller hundefører, skal det også løses gjestejegerkort på samme måte. Det ligger i ordets betydning: Man er jeger i en eller annen form, og bidrar til jaktresultatet.
Skitt jakt!

- Annonse -
Print
Kjeldal elektro
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.