Fiske
Publisert 07.02.2016 21:01
Oppdatert 07.06.2017 08:54
BJFL disponerer en rekke flotte fiskevann med et rikt artsmangfold i store deler av Bamble kommune. Fisket i innlandsvann er gratis for alle våre medlemmer. For laksefiske gjelder egne priser. Følg link LAKSEFISKE i menyen over.
Fiske
Fiske

Alt fra suter og sørv til abbor, gjedde og ørret er det gode sjanser for å komme i kontakt med her. Er man heldig, kan fisken være riktig stor i tillegg. I tillegg til fiskevann i marka disponerer vi Herreelva, en perle av ei elv som fører både sjøørret og laks. Fiskeutvalget vil etterstrebe å legge forholdene til rette for at alle sportsfiskere skal ha et godt tilbud i Bamble, både medlemmer og alle andre.

Vi arbeider løpende med å utbedre forholdene for laksen i Herrelva, blant annet ved hjelp av en laksetrapp og generell rydding i elveløpet. I tillegg arbeider vi med et kartleggings- og kultiveringsprosjekt i enkelte av våre fiskevann samt i gytebekker for sjøørret.

Husk, ditt kjøp av fiskekort støtter opp om vårt arbeide for et fortsatt godt fiske i lokalmiljøet !

 

KJØP AV FISKEKORT MED SMS/MOBIL

NB! Prisene er endret. Sjekk inatur.no for oppdaterte priser

Kjøp av fiskekort for innlandsfiske i foreningens vann gjøres enkelt fra din mobiltelefon på SMS. ( Kjøp av kort for laksefiske, se eget avsnitt over )

INNLANDSFISKE

3-døgnskort    Send FISKEKORT AAB15 til 2377  

Pris kr.  xx,-

Ukeskort         Send FISKEKORT AAB16 til 2377  

Pris kr.  xx,-

Sesongkort      Send FISKEKORT AAB17 til 2377  

Pris kr. xxx,-

 

Kortkjøp med SMS belastes din mobilregning.

 

For kjøp med VISA eller Mastercard og informasjon om fiskeregler etc. gå til www.inatur.no

 

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Print
Kjeldal elektro
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Starkey
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.