Innlandsfiske i Bamble
Publisert 07.02.2016 21:01
Oppdatert 24.03.2020 10:10
BJFL disponerer en rekke flotte fiskevann med et rikt artsmangfold i store deler av Bamble kommune. Fiske i våre vann er inkludert i ditt medlemskap i Bamble JFL. Gjelder ved innlandsfiske, ikke laksefisket! Fiskekort innland kan lettvint kjøpes av ikke-medlemmer via sms eller iNatur. Fiskekortet gjelder for stangfiske, oter og håndsnøre. Oter kan kun benytte i Flåte og Langen. Ved leie av hytte følger også rett til å fiske med inntil 5 garn i Langen!
Innlandsfiske i Bamble
Innlandsfiske i Bamble

​​​​​​Alt fra suter og sørv til abbor, gjedde og ørret er det gode sjanser for å komme i kontakt med her. Er man heldig, kan fisken være riktig stor i tillegg. I tillegg til fiskevann i marka disponerer vi Herreelva, en perle av ei elv som fører både sjøørret og laks. Fiskeutvalget vil etterstrebe å legge forholdene til rette for at alle sportsfiskere skal ha et godt tilbud i Bamble, både medlemmer og alle andre.

Vi arbeider løpende med å utbedre forholdene for laksen i Herrelva, blant annet ved hjelp av en laksetrapp og generell rydding i elveløpet. I tillegg arbeider vi med et kartleggings- og kultiveringsprosjekt i enkelte av våre fiskevann samt i gytebekker for sjøørret.

Husk, ditt kjøp av fiskekort støtter opp om vårt arbeide for et fortsatt godt fiske i lokalmiljøet !

 

KJØP AV FISKEKORT MED SMS/MOBIL

Sjekk også inatur.no for våre tilbud. Her kan du også få opp detaljert kart over våre fiskevann i Bamble :-) 

Søk på innlandsfiske, Telemark, Bamble. Det er kun en tilbyder i Bamble, og det er oss :-)

Kjøp av fiskekort for innlandsfiske i foreningens vann gjøres enkelt fra din mobiltelefon på SMS. ( Kjøp av kort for laksefiske, se eget avsnitt over )

Det er organisert oppsyn gjennom hele fiskesesongen. 

INNLANDSFISKE​

Dagskort ikke medlemmer: Send

FISKEKORT AAB19 TIL 2377

Pris kr.  90

Helgekort fredag til søndag:

Helgekort ikke medlemmer: Send

FISKEKORT AAB20 til 2377. 

Pris kr 180


SESONGKORT for innlandsfiske kjøpes gjennom inatur.no. ​

 

Kortkjøp med SMS belastes din mobilregning.

 

For kjøp med VISA eller Mastercard og informasjon om fiskeregler etc. gå til www.inatur.no

 

- Annonse -
Print
Kjeldal elektro
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.