MANGE TILBUD FOR JENTER OG KVINNER
Publisert 07.02.2016 21:01
Oppdatert 04.05.2021 16:05
Under opplæringsjakta fra høsten 2020 innførte BJFL egne jaktdager hvor jenter/kvinner er prioritert! Dette er nytt. Det er pr i dag ingen aktiv jente/kvinnegruppe i BJFL. Dette er sterkt ønskelig å få i gang. En gruppe trenger ikke starte med mer enn to, så er det noen som vil aktivisere seg (og andre jenter/kvinner) meld fra til foreningens styre. En nydannet gruppe vil selvsagt være en selvstendig del av foreningen. Bamble JFL har mange flere muligheter enn rent jakt og fiske. Vi nevner spesielt hyttene på Grønne stykket, som er flotte samlesteder for sosial trivsel og tur. Her er det tilgang på båt, og det finnes fine overnattingsplasser for en gjeng på tur. Vår del av Bamble skytesenter er under bygging, og vi håper dette skal bli et sosialt samlingsted for begge kjønn og alle aldre.

​​​​​​​​​​

- Annonse -
Print
Kjeldal elektro
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.