OPPDATERT - Innkalling til årsmøte for Eidanger jeger og fiskerlag
Publisert 25.01.2021 21:32
Oppdatert 16.02.2021 22:35
OPPDATERT - Innkalling til årsmøte for Eidanger jeger og fiskerlag
Velkommen til årsmøte for Eidanger jeger og fiskerlag. Årsrapport er publisert.

​Dato: Torsdag 25. februar 2021 kl. 18:00

Sted: Lillegårdseter Skyteanlegg

Dagsorden: 
 • Åpning og framlegging av dagsorden
 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av dirigent
 • Valg av referent
 • Valg av to til å underskrive årsmøteprotokoll
 • Valg av tellekorps
 • Årsberetninger
 • Regnskap 2020
 • Innkomne forslag
 • Handlingsplan 2021
 • Fastsetting av kontingent
 • Budsjett 2021
 • Valg 
For å være stemmeberettiget må medlemsavgift til EJFL være betalt for 2021.

Saker til årsmøte skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøte.

Årsmøte vil bli avholdt ute på parkeringsplassen.

Med vennlig hilsen styret i Eidanger jeger og fiskerlag. 


- Annonse -
Strøm Sivertsen
Nordskog Multibygg
Vestviken boring
Byggmakker Lia Porsgrunn
Sparebanken Sør
Amundsen Bygg
Telemark entrepenørservice
Porsgrunn Rørleggerforretning
megaflis
grenland eiendomsmegling
varmefag
skitt fiske
rustfrispesialproduksjon
eidangerauto
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.