Terreng- og utleieregler, samt søknad om jakt
Hilde Bø
Publisert 07.02.2016 21:06
Oppdatert 06.10.2020 21:56
Terreng- og utleieregler, samt søknad om jakt
Vi mottar nå søknad om jakt. Se oppdaterte terreng- og utleieregler, samt annen info om jaktsøknad

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Terreng- og utleieregler


All brunfugl (orrhøne og røy) fredet fra mandag 28/9i nissedal og fyresdal

Medlemskontingent for inneværende år må være betalt.
• Kvittering på betalt jegeravgiftkortet skal fremvises terrengutleier.
• Alle som skal jakte rådyr skal ha godkjent ettersøkshund, eller dokumentasjon som viser at de har tilgang på ettersøkshund, dette skal fremvises terrengutleier.
• For å jakte rådyr med rifle skal dokumentasjon for godkjent storviltprøve vises terrengutleier.
• Skriftlig rapportering uansett resultat leveres på eget skjema til terrengutleier etter hver jakttur.
• Terrengleien skal betales før avreise uten unntak ellers vil det ikke bli levert ut jaktkort/nøkler. Ved bruk av dugnadsbong skal denne leveres før avreise. (dugnadsbong kan kun benyttes som betaling i ukedager)
• Terreng som er blitt tildelt men ikke blir benyttet skal det betales for.
• Hvis det er 3 eller flere jegere, utnevnes en jaktleder som har ansvaret for at all nødvendig dokumentasjon er i orden.
• Jakt i perioden 23 september til 2 oktober er ikke tillat på grunn av elgjakten.
• Jakta avsluttes den 23. desember på alle foreningens terrenger.
• Det er kun tillatt med 3 hunder samtidig i Fyresdal og Nissedal.
• Maks 6 jegere ute i terrenget i Fyresdal og Nissedal samtidig.
• Helgeutleie gjelder fra fredag kveld til søndag kveld.
• Det kan kun søkes om jakt for inneværende ukedager og helg, vi tar ikke imot søknad om jakt lengre frem i tid. (dette gjelder for jaktperioden 2 oktober - 23 desember)
• Jaktkort og all annen nødvendig dokumentasjon skal medbringes under jakt i tilfelle kontroll.
• Det blir maks utleid for 3 døgn av gangen (for de første 14 dagene av jakten kan dette utvides om det er ledig terreng når søknadsfristen er utgått 15 august, første mann/kvinne til mølla)
• Utleie på virkedager kan avgjøres når det blir søkt om.
• Kun egen utført dugnad i foreningen legges til grunn for hvem som får leie terreng.
• En med mye dugnad kan ikke regne med å få leie terreng to eller flere helger etter hverandre hvis det er flere som søker.
• Fellefangst avtales med jaktutvalget.
• Det må løses fiskekort i Fyresdal. Kjøp av fiskekort gir rett til fiske med stang og håndsnøre i det område fiskekortet gjelder for.
De som fisker plikter å orientere seg om hvor det er lov å fiske, samt de til enhver tids gjeldende regler for det fisket som utøves.
Fiskekort for stang og håndsnøre kan kjøpes på www.inatur.no
Velg: Innlandsfiske, Fiske i Fyresdal og område 2 – Momraksheia.
I Nissedal er det tillatt og fiske med stang og håndsnøre i alle vann på terrenget.

• Hyttene skal forlates rengjort etter bruk,dvs oppvask, bordvask, gulvvask. Samt at vedovn tømmes for aske og gjøres klar for ny opptenning og veddunken fylles opp. All søppel både inne og ute må fjernes og tas med.
• Gassflaske tas med til terrengutleier når den er tom.
• Ved fra vedbua skal ikke brukes til bål, finn ved i skauen.
• Brudd på disse bestemmelsene vil medføre reaksjoner fra foreningen!!
BAG LIMIT 2 fugl pr jeger pr dag, all brunfugl (orrhøne og røy) fredet fra mandag 28/9
Det kan ikke overføres fugl til neste jaktdag.

Skitt jakt.
TENK SIKKERHET!


BUKKEJAKT, RÅDYRJAKT, SKOGSFUGL- OG HAREJAKT

BUKKEJAKT:


Bukkejakt kun for medlemmer av EJFL for perioden 10 - 16 august 2020
Søknadsfrist 3 August

Fra 17 august kan det være med gjestejegere.

Det er satt av 1 bukkekort (voksen gevirbærende) på terrenget i Langangen, 2 bukkekort i Nissedal og 2 bukkekort i Fyresdal.
Skal flere jakte på samme dag må det utnevnes en jaktleder og vedkommende har da ansvaret for at jakten blir avsluttet om kvoten blir fylt.
Felt bukk må meldes til jaktutvalget innen utgangen av samme dag til tlfnr 90733233 eller 99034216 (sms)

Det åpnes ikke for ordinær rådyrjakt på terreng i Langangen fra 25.september, da terrenget er forbeholdt opplæring-/introjakt i regi av EJFL.

SKOGSFUGL OG HAREJAKT:

Skogsfugl- og harejakt kun for medlemmer av EJFL for perioden 10 - 22. september 2020
Søknadsfrist 15 august.

Hvis flere søker på samme dag, prioriteres det i følgende rekkefølge: Medlem med mest dugnad i EJFL, så medlem med lengst ansiennitet.
Hvis du fikk tildelt kort på samme tid i fjor blir andre prioritert først ved likt antall dugnadspoeng.

PRISER FRA 10 AUGUST TIL 31 OKTOBER KR. 200,- PR. DØGN
FRA 1 NOVEMBER TIL 23 DESEMBER KR.150,- PR. DØGN
FØR 10 AUGUST KR.100,- PR DØGN
RÅDYRKORT KR 250,-

Rådyrkortet gjelder for ett dyr og er gyldig på alle terrengene til foreningen. Ved felt dyr må nytt kort innløses.
Kortet er personlig og kan ikke overdras til andre

FOR GJESTEJEGERE ER PRISEN DET DOBBELTE AV MEDLEMMER

Sø​knad sendes til jakt@ejfl.no​ Husk å merke søknad med medlemsnummer, fullt navn, tlfnr, hvilket terreng det søkes på og om dere skal benytte hytte.

Kopi av jegeravgiftskort skal legges ved i søknaden

Spørsmål ang leie kan stilles på samme epost eller på ​​tlf 90733233 (Petter)


Jakta i helgene blir tildelt tirsdagen før


Betaling på Vipps. 605999​
Kontonr. 2670.32.20575

All betaling merkes med navn, antall jaktdager og hvilket terreng det skal jaktes i.- Annonse -
Strøm Sivertsen
Nordskog Multibygg
Vestviken boring
Byggmakker Lia Porsgrunn
Sparebanken Sør
Amundsen Bygg
Telemark entrepenørservice
Porsgrunn Rørleggerforretning
megaflis
grenland eiendomsmegling
varmefag
skitt fiske
rustfrispesialproduksjon
eidangerauto
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.