Regler for jaktleie
Bjørnar Stavenes
Publisert 07.02.2016 21:20
Oppdatert 21.07.2017 09:58
Priser, regler og praktiske opplysninger for leie av jakt i våre terrenger
Regler for jaktleie
​På Lifjell kan det løses jaktkort for inntil fire jegere og tre hunder pr døgn.
 

 

 Priser
 

Medlem

Ungdomsmedlem

Ikke medlem

Puljejakt 5 døgn

1800,-

1500,-

3000,-

Jaktdøgn

250,-

200,-

500,-

Overnatting for ledsager

150,-

150,-

300,-

 

 

 

 
Ledsagere under 16 år betaler ikke for overnatting, heller ikke under opplæringsjakt
 
 
 • Puljejakt de 15 første jaktdøgnene fordeles etter egen søknad til jaktfordeleren innen 10. august. Søknadsskjema fylles ut og sendes til epost:robin@birkbygg.no Endelig tildeling skjer 15 august. Eventuelle søknader etter 10 aug. blir vurdert, men kommer bakerst i køen.
 • Puljejakta deles i perioder på fem dager
 • Søknad om helgejakt må skje innen tirsdag kl 2200.
 • Medlemmer med dugnadspoeng blir prioritert når jakt blir fordelt om det er flere søkere enn det er plass til.
 • Tildelt jakt skal betales selv om den ikke benyttes.
 • Den som har fått tildelt jakt, skal hente og betale jaktleie senest onsdag for helgejakt. Puljejakten betales senest 1uke før jaktstart. Betaling sendes konto : 2670.34.09759 Merk med navn og tidsrom for jakt. Ved manglende betaling innen fristen risikerer man å miste jakten.
 • For å jakte med hund kreves det at man har testet hunden på sau minst annethvert år og fått sauerenhetsbevis.
 • Det er hundeeiers ansvar å ha ansvarsforsikring for hunden.
 • Grensene i terrengene skal respekteres, og en skal opptre i terrenget på en slik måte som ikke skader verken foreningens eller eget rykte overfor grunneiere eller andre..
 • Hytta skal forlates seinest kl 1700 den dagen jaktleia går ut.
 • Hytta skal rengjøres, og søppel skal taes med hjem.
 • Dårlig rengjøring, skader, feil eller mangler ved hyttene skal meldes til jaktfordeleren.
 • Hundene skal ikke ligge i sengene.
 • Jaktrapport for året skal leveres til jaktfordeleren med rapport om fangst innen 31. desember. Sendes pr.mail. Rapport skal også gis når man ikke har hatt utbytte. For å ha kontroll på bestanden ønsker vi også rapport om sett og skutt vilt etter hver jakttur.
 • Gebyr for manglende rapporttering er kr 200,- 
  Manglende innlevering medfører også at man stiller bakerst i køen ved tildeling av puljejakt.
 • Det kan jaktes hare ut jakttiden for denne, dvs. ut januar på Lifjell.
 • Brudd på reglene kan medføre utestengelse.

 • Litt om husværet som vi har å tilby:

På Lifjell disponerer vi 2 rom av enkel standard i 2. etasje i hovedbygningen på Hollane seter. Ute på gangen er det propanapparat og kokeutstyr. Her finner du også nøklene til utedo og vedskjulet Inngangen til vedskjulet vender mot bekken. Husk å ta med stearinlys!


 

 

Puljejakt søknad.doc

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.