Jegerprøvekurs Mars 2015
Halvor Sagvolden
Publisert 07.02.2016 21:32
Oppdatert 07.03.2016 13:16
Jegerprøvekurs Mars 2015

​​​​​​​​​​​​​

Jegerprøvekurs Start 03. mars 2015 ferdig 18. april 2015

Telemark Jeger- og Fiskerforening arrangerer jegerprøvekurs.

Kurset består av 8 teorikvelder a 3 timer med teoretisk gjennomgang av ulike emner i forbindelse med jakt og fangst og 1 utedag med hagelskyting.  (obligatorisk)

 

Vi låner kurslokaler hos LEARN i Skien, Grønlikroken 5, 3735 Skien.  

Teorikveldene varer fra kl. 18.00 - 21.00. (Ta med kaffe)

 

Start dag

 1. kursdag   03.03         Holdninger, Etikk, Human og sikker jaktutøvelse              
 2. kursdag ​  10.03         Våpen og våpenlovgivning - ammunisjon   
 3. kursdag   12.03         Artskunnskap; pattedyr – fugler (4)         (mulig selvstudie)                  
 4. kursdag   17.03         Human og sikker jakt (3)             
 5. kursdag   19.03         Lover og forskrifter                                    (mulig selvstudie)
 6. kursdag   24.03         Ivaretakelse av viltet (9)
 7. kursdag   14.04         Jaktformer og ettersøk                                               
 8. kursdag   16.04         Jakthunder, dressur                                   (mulig selvstudie)        
 9. kursdag   18.04         Hagleskyting, kart og kompass, feller og fangst (6)
                                     ​(alternativt 25.04).    

   

  Det er nå 3 nye alternative bøker på markedet:              Deltakeren må ha en av bøkene som læremateriell.  «Jegerprøven» (oppdatert 2012)
  ​    
  «Den nye jegerprøveboka»

  «Veien til Jegerprøven»

   

  Underlag for selvstudie dagene finnes som interaktiv studie på NJFF.no/jegerprøven​ Gjelder arts kunnskap, lover og hunderaser.

   

  Eksamen til Jegerprøven avholdes av Skien Viltnemnd og tidspunkt bestemmes i løpet av kurset,

   

  Priser:        pr. deltaker

  Teorikurs med praktisk utedag, skudd / leirduer, ca 20 skudd

  Medlemmer av TJFF                                                  kr. 1900,-

  Ikke medlemmer                                                       kr. 2600,-

  Inkluderer eksamensavgift til Staten på                 kr. 280,- (pris 2014)

   

  Giro for betaling av kurset utleveres første kursdag.

  Påmelding i aktivitetskalender​

  Interessert, kontakt TJFF v/ Halvor Sagvolden   tlf 918 32 894                                                hasagvol@online.no

                                                 Halvor Veierud       tlf 915 97 547                                                halvor.veierud@learn.no

                                                 Thore Larsen          tlf 932 52 305

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.