Storvilt
Lise Berglund-Garnes
Publisert 07.02.2016 21:32
Oppdatert 28.08.2020 10:48
Hjortejakt er forbeholdt sesongkortjeger - de kan jakte enkeltvis eller organisere seg.

​​​​​​​​​​​​​​​​​


For 2020 skal vi ta bilde av felt rådyr / hjort og sende Hanne hos LF  909 22 831 umiddelbart etter at dyret er felt, dyret skal ikke flyttes før bildet er tatt og sendt. Meldingen merkes med;

  • - hvor dyret er skutt
  • - hvilket jaktlag (forening) det gjelder
  • - hvem har skutt
  • - når (kl. slett)
  • - hva er skutt
Kommer dere over elg/hjort som ikke virker i form(skadet/sjuk) kan dere ikke skyte uten tillatelse av Kjetil Stubberød (905 64 234). All registrering av fallvilt ( bilde med koordinater) sendes Kjetil Stubberød.

Alle kjever av hjort skal levres inn til Kjetil Stubberød Fossum


Smaviltjaktlag200818 (1).doc

I

TJFF starter hjortejakta 01. september.

Hjortejakten er i år organisert i et storvald med flere involverte jaktlag med felles kvote.  For våre medlemmer er det Gardvannsområdet som gjelder mhht storvaldet.   Telemark jeger og fiskeforening har fått tildelt 3 dyr, kalv, hind og spissbukk.  Ved felt dyr sendes det også melding til Erik Stubberød på tlf: 91 71 87 66, slik at kvoten alltid er oppdatert på hjemmesiden.   Sjekk kvoten før hver jakt på hjemmesiden under "Fanen" storvilt.


 

Det skal ikke betales for hjortejakta, dersom det ikke felles dyr. Fellingsavgift betales etter felt vilt.

Vi kan i 2020 felle kalv, hind og spissbukk.   Kalv skytes før hind.    ALLE kjever av HJORT skal leveres inn til Kjetil Stubberød, Fossum.


Ta bilde av felt hjort så snart som mulig og send til  Hanne hos L-F på tlf 909 22 831

Priser se fanen / jaktregler.

Terreng bestilles som vanlig på jakt-web

Tjff har ettersøksavtale med Jørn Aamand tlf 91329395

Ved felling av hjort tar en kontakt med Løvenskiold Fossum innen en halv time på sikring 5 eller mobil til Kjetil på tlf:  90564234  for avtale veing og prøvetaking av dyret hos Løvenskiold Fossum.

 

Løvenskiold-Fossum (Sikringsradio kanal 5) 


 

 


 


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.