Kultivering stor-ørret stamme
Publisert 03.09.2020 16:03
Oppdatert 03.09.2020 16:03
Kultivering stor-ørret stamme
Utsett av yngel
Kultivering av stor ørret i Tinnsjøen Som i andre innsjøer i Norge, så er stor ørret stammen i Tinnsjøen også truet. Fiskeutvalget i TJFF utfører stamfiske hvert år for å bevare/øke denne særegne stammen. Bestanden er såpass truet at vi er nødt til å bistå gjennom stamfiske og produksjon av yngel. Gjennom høsten benytter medlemmer av fiskeutvalget flere titalls timer i elvene, deretter kommer Telemark settefisk og stryker hu fisken for rogn, og melker hannfisken for å befrukte rogna. Etter endt stryking så tar Telemark Settefisk med seg befruktet rogn til klekkeriet sitt i Skien der yngel klekkes og forvaltes. Yngel står i tanker frem til august neste år før det settes ut igjen. All fisk som blir fanget under stamfiske settes direkte ut i Tinnsjøen etter endt stryking. Etter endt stamfiske i 2019 så sto det i dag 15.000 finneklipt yngel klare for å svømme rundt i elvene rundt Tinnsjøen. Disse vil oppholde seg i elvene i 2-3 år før de slipper seg ut i Tinnsjøen og forhåpentligvis vokser seg store og flotte. Det estimeres at 5-10% av dette overlever og kommer seg ut i Tinnsjøen etter at naturen har krevd sitt. Vi retter en stor takk til alle frivillige i TJFF, Telemark Settefisk og grunneiere. /Fiskeutvalget
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.