Hva gjør din forening for rekruttering?
Publisert 19.10.2020 11:02
Oppdatert 19.10.2020 11:10
Hva gjør din forening for rekruttering?
Figur/bilde 1. Gjennomsnittsalder i lokallagene.
Hva gjør din forening for rekruttering?
Figur/bilde 2.Medlemsendringer i lokallagene.
Hvordan utvikler medlemsmassen i foreninga seg? Har foreninga noen ubrukte potensialer?

​​​​Det har blitt gjennomført en liten statistikk på medlemsmassen i lokalforeningene av NJFF i Troms. Det er sett spesielt på medlemskategorier, gjennomsnittsalder og eventuelle muligheter for foreningene. Foreningene er ganske forskjellige i forhold til flere forhold slik som medlemsstørrelse, sammensetning av ulike medlemskap, aktivitetsnivå, gjennomsnittsalder i foreningene, og mulighetene er mange for alle foreningene å kunne rekruttere nye medlemmer.

Gjennomsnittsalderen er delvis koblet direkte til lokallagets aktivitetsnivå (Figur/bilde 1). Dette kommer tydelig frem ved at foreninger som har drevet aktivt med fiskesommer, jegerprøver og diverse skytteraktiviteter ofte har en yngre medlemsmasse enn foreninger som driver mindre aktivt med disse aktivitetene. Kvænangen JFF og Nordreisa JFF er eksempler på foreninger som har hatt mye aktivitet på enten fiskesommer eller en kombinasjon av fiskesommer og diverse jeger/skytter-aktiviteter. Blant store foreninger som Målselv JFF, Bardu JFF og Longyearbyen JFF blir det gjort mye bra på aktivitetsfronten, og det vises i gjennomsnittsalderen som ligger midt på treet blant lokalforeningene. De tre lokalforeningene med høyest gjennomsnittsalder er nesten dobbelt så gammel som den lokalforeningen med yngst gjennomsnittsalder. Et par av disse foreningene er Skjervøy JFF samt Harstad og omegn sportsfiskelag. Aktivitetsnivået er ikke nødvendigvis på topp og rekrutteringen av nye medlemmer er dårlig, spesielt blant yngre.

Endringer i medlemstall over tid er også interessant, noe som viser at noen foreninger øker medlemsmassen på korte intervaller (2 år) (Figur/bilde 2). Andre foreninger har en nedgang på korte intervaller (Figur/bilde 2). Med de lengre historiske trendene for hver av foreningene kan nedgang og økning i medlemstallet ofte relateres til en eller noen få faktorer slik som tap av skytebane eller dannelsen av nye tilbud slik som fiskesommer.

Hvordan er så fordelingen av medlemsmassen i medlemskategoriene?         

Det er flest medlemmer registrert som hovedmedlemmer samlet sett i Troms (Tabell 1). Pensjon/Uføremedlem er en medlemskategori som er økende. Barn/ungdomsmedlem er en kategori som ofte er høy i lokallag som har gode brede tilbud slik som fiskesommer, jegerprøver og gode skytebaner. Familiemedlem er en relativt ny medlemskategori som definitivt kan brukes mer av lokallag som ønsker å fange bredt.

Det er store forskjeller mellom foreningene når det kommer til hver medlemskategori. I Kvænangen JFF for eksempel er det 25 hovedmedlemmer og hele 48 barn/ungdomsmedlemmer. 18 i kategorien pensjonist/ufør. I andre enden av skalaen er Harstad og Omegn sportsfiskelag med 5 barn/ungdomsmedlemmer, 12 hovedmedlemmer og hele 22 i pensjon/uførekategori. Disse er også i hver sin ende av gjennomsnittsalderen i hver lokalforening i Troms. Av foreninger midt på treet i gjennomsnittsalder, har Målselv JFF 200 hoved, 47 familie, 51 barn/ungdom og 48 pensjon/uførmedlemmer. Dette er også nivået i andre forsvarskommuner. Der er det god aktivitet innen jegerprøver og skytebaneaktiviteter.

Tabell 1. Medlemsmassen i lokallagene av NJFF i Troms. Sum fra alle foreningene.

HovedmedlemFamiliemedlemBarn/ungdomsmedlemPensjon/UføremedlemÆresmedlem
224857959158721

​​ 

Potensialer for rekruttering

Distriktskommuner har ofte en utfordring med å holde medlemmene i alderen 18 – 30 år aktiv. Slik ser man for eksempel i Kvænangen JFF. Dette fordi mange i denne alderen drar ut for å studere eller gjennomføre militærtjenesten. Tiltros for dette er rekrutteringsarbeidet bra, noe som gir lav gjennomsnittsalder. Forsvarskommuner og bykommuner har på sin side et stort potensial i å ta vare på tilflyttende medlemmer i alderen 18 – 30 år fra andre lokalforeninger som flytter inn i byen/stedet for studier eller militærtjeneste.

Familiemedlemskap er et medlemskap som enkelt når ut til flere.

Medlemmenes alder i alle lokallag går oppover og rekruttering blir viktig for å holde liv i foreningene over tid. Hvordan rekrutteringen fungerer best for det enkelte lokallag er mye opptil lokallaget selv å tilpasse sitt tilbud til befolkningen. Hvilke interesser er det i befolkningen? Friluftsliv? Fiske? Sjø eller fjell? Jakt? Småvilt eller storvilt? Generell beskatning av naturen slik som bær og sopp? Baneskyting? Interessen blant befolkningen kan dermed være delvis styrende for hvilke aktiviteter man som lokallag tilbyr. Dette kan også være et tillegg til det det enkelte styremedlem brenner for.


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.