Rypejakt på Statsgrunn i Troms
Publisert 29.08.2019 14:08
Oppdatert 29.08.2019 14:08
Rypejakt på Statsgrunn i Troms
Oversiktskart Jaktfelt Statskog Troms. Felt merket rødt er stengt under jaktsesongen 2019/2020
Det blir flere stengte områder i Troms under årets Rypejakt. Flere Jaktfelt ved Altevatnet blir stengt for 3 året på rad. Årsaken er en meget lav kyllingproduksjon.

Statskog har nå kommet ut med reguleringene for årets Rypejakt i Troms og Ofoten. I perioden fra 5 august- 20 august har det vært gjennomført takseringer i Troms, hvor rypebestanden har blitt taksert gjennom faste telleruter over store deler av fylket.

Takseringene viser store lokale variasjoner, hvor det i enkeltområder har vært en middels kyllingproduksjon, mens i ander områder er svært dårlig kyllingproduksjon. Telleresultatene indikerer at det ikke er noe stort rypeår. En kjølig periode rundt klekking, knekk i smågnagerbestanden og en ekstremt tørr sommer, med lite nedbør kan være medvirkende årsaker til at det ikke blir ett toppår i år heller.

Statskog har de siste åren jobbet fram en forvaltningsmodell som skal sikre en bærekraftig forvaltning av rypebestanden, hvor målet er at det kan høstes av ett overskudd og ikke beskatte rypebestanden over det som regnes som bærekraftig forvaltning.

I praksis betyr det at i områder/ jaktfelt hvor det over en 3-5 års perioder har vært over 15% gjennomsnittlig uttak av estimert bestand, vil stenges for jakt. Bestandsestimatet er satt ved en beregning av tilgjengelig habitat, tellinger av faste takseringslinjer og kyllingproduksjon i disse områdene.

I de Jaktfeltene hvor det prosentvise uttaket er beregnet til mellom 5- 10 % vil det i utgangspunktet være få begrensninger for jakta. Hvis kyllingproduksjonen er lav, under 2,5 pr. par vil det likevel kunne innføres begrensinger på tilgjengelighet (antallsbegrensninger)

I Jaktfelt med under 5% uttak/ beskatning, vil det ikke være aktuelt å begrense tilgangen for høstens jegere. Det er likevel satt ett øvre tak for hvor mange ryper hver jeger kan skyte pr. dag. For årets sesong er det 6 ryper per jeger per dag.

Les mer om Jakt på statsgrunn her.​

På statsgrunn i Troms og Ofoten er flere områder stengt for jakt, noen områder har fått innført antallsbegrensning/ antall jegere per dag men de aller fleste områdene er likevel tilgjengelig for jakt også innværende sesong. Kjøp Jaktkort her.

NJFF-Troms ønsker alle jegere en god jakthøst og vi oppfordrer jegere til å vise respekt for de reguleringsordningene som gjelder

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.