Bardu JFF's historie
Publisert 08.02.2016 01:03
Oppdatert 07.03.2016 14:03
Under finner du en liten historiebit om Bardu JFF. Hva som i hovedtrekk har skjedd av "større" hendelser i foreninga siden stiftelsen i april 1928.
Bardu JFF's historie

Bardu JFF sin historie
Grunnlagt i april 1928 av Skogmester Bathen. På stiftelsesmøtet var 47 menn til stede.
Formålet var å ivareta naturen og tilrettelegge slik at man kunne høste av overskuddet.
 
De nærmeste årene var foreninga opptatt av kultivering.  Under krigen var det ingen aktivitet, men i 1946 var årsmøtet på plass og da ble det henstilt til alle som hadde klekkerier å samle rogn. 
 
I 1958 og 1959 ble det ført forhandlinger mellom Bardu JFF og grunneiere og Skogforvaltningen. Man ble enig om en kontrakt der Bardu JFF fikk forvaltningsansvaret for fiske på statsgrunn i Bardu. Foreninga beregna priser og et fiskekort kosta kr. 2,-!
På denne tiden ble Altevatnet oppdemt. Vannet steg 13 meter og dette fikk betydning for fisket. Foreninga gikk derfor inn med penger i et settefiskanlegg i Malangen.
På årsmøtet i april 1961 meldte foreninga seg inn i Norges jeger- og fiskerforbund. Dette året gikk også foreninga med overskudd!
Etter hvert ble det innkjøpt båt og den første oppsynshytta ble bygd på 60-tallet. Det var på Gævdnja.
I 1971 ble det bygd hytte på Stor Gamas (Librebælgi), og etter hvert også på Leina. Begge som oppsynshytter.
På oppdrag fra Troms Skogforvaltning (senere Statskog) startet foreninga med rypetelling.
Leirduebane ble bygd og mange store stevner avviklet fra tidlig på 80-tallet.
Så kom 1984 og Statskog tok tilbake forvaltningsansvaret. Dermed mista vi inntekter av kortsalg, og politimyndigheten som oppsynsmennene hadde ble inndratt. 
Formann i foreninga var Tore Staw og han forhandlet med Statskog slik at vi fikk beholde hyttene som var satt opp på dugnad av medlemmene.
 
Senere på 80 og 90-tallet ble det bygd nye hytter; Dobbelhytte på Leina og Gævdnja. 
 
Toppenhytta, som var ei demonstrasjonshytte oppsatt av Indre Troms Samvirkelag for ett år, fikk foreninga kjøpe. Og vi slapp heldigvis å flytte den. 
 
Etter årtusenskiftet er hyttene på Gævdnja og Librebælgi utvidet. Det samme har skjedd på Toppenhytta.
 
Og gammelhytta på Leina er erstattet av Maisastua. Ei tømmerhytte som ble flytta hel fra Maisabukta.
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.