Hytteregler
Publisert 08.02.2016 01:06
Oppdatert 07.03.2016 14:03

​​​​​​​​​

 1. Hyttene er for medlemmer av Harstad og Omland Sportsfiskere.
  Aldergrensen for leie av hyttene er 16 år. Juniormedlemmer under 16 år kan leie hyttene når de er sammen med foresatte, eller ved spesielt samtykke.
 2. Hyttene kan ikke lånes mer enn 3 sammenhengende døgn. Ett døgn regnes fra kl 18:00 til kl. 18:00 neste dag.
 3. Nøklene til hyttene leveres ut på KONTORET mot visning av gyldig medlemskort eller at gyldig kontingent kan forevises..  Nøklene må leveres tilbake etter nærmere avtale. Kontoret er åpent tirsdagene fra kl. 19:30 til 21:00. Tilbakelevering av nøkkelen kan også skje via et av styremedlemmene.
 4. Sengetøy må ikke brukes uten laken og sengetrekk.
 5. Tomme gassflasker taes med til kontoret. Neste bruker har selv ansvaret for å sjekke om ny flaske skal taes med ut til hytta.
 6. Hyttene skal forlates i ordentlig stand. Kopper og gulv, etc vaskes, avfall brennes, og ikke brennbart avfall taes med i retur. Brukt ved skal erstattes med ny. Husk hugging av tenneved.
 7. Mangler og skader meldes snarest til hyttekomiteen eller styret.
 8. Den som kvitterer for nøkkelen har ansvaret for at hyttereglene følges, samt for hytta.
 9. Det er ikke overnattingsavgift på hyttene for medlemmer av Harstad og Omland Sportsfiskere. Dersom det er med personer som ikke er medlem skal det betales en avgift for hver person etter nærmere avtale med foreningen.
 10. I tillegg til de overforstående punktene, er det oppslått egne regler rundt om på de ulike hyttene.
 11. Alle som bruker hyttene som utgangspunkt for fiske og jakt, plikter å følge de regler som gjelder for området.
 12. Den som gjør seg skyldig i brudd på disse regler, kan nektes å bruke hyttene. Ved gjentatte forseelser kan eksklusjon fra foreninga bli vurdert.
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.