Kjøpsvilkår
Publisert 08.02.2016 01:11
Oppdatert 14.05.2017 22:07
Kjøpsvilkår Målselv jeger og fiskerforening

​Kjøpsvilkår Målselv jeger og fiskerforening

Målselv jeger- og fiskerforening selger fiskekort på

inatur.no


Avtale
Kjøp av fiskekort er bindene og kort kan ikke overdras til andre.

Bestilling
Fiskekort kjøpes på internett via Inatur. Ved slik bestilling bekreftes kjøpet med en kjøpsoversikt. Kortet er da reservert inntil det er betalt.
Gyldig fiskekort skal kunne forevises.

Betaling
Betaling skjer med nettbank eller over skranke i bank. Ved bruk av nettbank/bank må kortet være betalt innen 3 dager etter bestilling har funnet sted. Gebyrer ved innbetaling bæres i sin helhet av kjøper. Det er ikke mulig å bruke kredittkort.


Fristilling av kort
Fiskere som ikke kan benytte sitt fiskekort, kan fristille kortet. Dvs at MJFF kan legge kortet ut for salg på nytt. Kjøpssum refunderes IKKE, men dette er en ordning som gir en ny fisker tilgang til elven.
Fristilling av kort skjer ved at kortnummer (MJxxxxxx) sendes på email til følgende adresse:
mjff.fiskeutvalg@gmail.com

Forbehold
Det tas forbehold om at fisket kan bli vanskelig å utøve på grunn av naturgitte fenomener, slik som uventet flom og lignende.
Dersom det kommer reguleringer fra myndighetene om stopp av fiske vil du få refundert pengene for ubenyttet kort.

Tidsrom og priser

Tidsrom
Det selges kort for perioden 15. juni til og med 26. august.
Det selges heldøgnskort. Start av fiskedøgnet er varierende på de ulike sonene. Dette står på fiskekortet.

Priser

Kortprisene er fra kr. 450 per døgn for ikke medlemmer. Medlemmer av Målselv Jeger og Fiskerforening (hoved-, familie- eller barne/ungdomsmedlem) betaler en rabattert pris på kr 200,-. og 100,- Sidemedlemskap gir ikke rett til rabattert prisVed booking skal medlemsnummer oppgisVi vil ta stikkprøver mot medlemsregisteret og sjekke at dette tilbudet ikke blir misbrukt av ikke-medlemmer.

Prisene for 2017 sesongen
Sone 1:
Medlemmer MJFF: kr 100,- pluss kr 50,- i miljøavgift. Totalt kr 150,-
Ikke-medlemmer: kr. 200,-. pluss kr. 50,- i miljøavgift. Totalt kr 250,-
Sone 3 og 4 :
Medlemmer MJFF: kr 200,- pluss kr 50,- i miljøavgift. Totalt kr 250,-
Ikke-medlemmer: kr. 400,-. pluss kr. 50,- i miljøavgift. Totalt kr 450,-

Spesielt ved kortsalg Sone 3, Båtstøa
I denne sonen har vi et svært begrenset antall kort. For å gi flere fiskere mulighet til å fiske i denne sonen, begrenser vi internettsalget som følger (gjelder hele sesongen):
- Kun 2 fiskekort pr fisker.
- Bestillinger som ikke tar hensyn til dette, avvises. Dvs hele bestillingen kanselleres.

Fiskekort
Fiskekort kan ikke overdras til andre. Det er kun den kortet lyder på som har rett til å fiske.


Som ledd i opplæring av nye fiskere åpner MJFF for at fiskekortinnehaver kan ta med barn/ungdom under fylte 16 år som medfisker. Det kan kun fiskes med en fiskestang av gangen pr fiskekort.Booking av fiskekort
Tidspunkt for start av fiskekortsalg blir kunngjort på Målselv jff .no og Målselv Jeger og Fiskerforening

Før booking av kort kunden være registrert i kunderegisteret til inatur, og ha brukernavn og passord.

Kunden får en Kjøps-ID for kjøpet og et kortnummer for hvert kort som er booket. Når bookingen er ferdig kan kunden skrive ut sin egen kjøpsoversikt, som er grunnlag for innbetaling.

På kjøpsoversikten finnes en unik kode, Kjøps-ID eks. MJxxxxxx. Denne koden føres opp i merknadsfeltet på nettbank eller giro, ellers kan en risikere at betaling ikke blir registrert i tide og reservasjonen forfaller.

 

 


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.