Skuddpremie på smårovvilt
Simon Åsheim
Publisert 17.04.2019 10:13
Oppdatert 21.04.2019 20:53
Skuddpremie på smårovvilt
Regler iht. skuddpremie på smårovvilt i Målselv kommune

​​​​Dersom jeger skal kunne gjøre krav på skuddpremie må jegeren:

-Jegeren må være fastboende i Målselv kommune eller ha en annen tilknytning hit.

-Forevise jegeravgiftskort.

-Ha grunneierens tillatelse.

-Viltet skal forevises helt, og i frosset eller fersk tilstand.

-Viltet skal være skutt, eller fanget i godkjent felle/bås i Målselv kommune.

-Vilt som mangler ei eller flere klør blir ikke godkjent.

-Vilt som er trafikkskadet eller selvdød blir ikke godkjent.

-Jeger tar selv ansvar for deponering av dyr etter kontroll.

-Jeger og kontrollør skal sammen fylle ut et skjema ved kontroll av vilt.

-Skuddpremie utbetalet ved jaktas slutt.

-Brudd på våre regler vil bli rapportert til Målselv spleiselag og vil bli anmeldt til Politiet.

-Jegeren plikter å forevise skuddplass dersom kontrollør ønsker dette.


Det utbetales skuddpremie på følgende smårovvilt i Målselv kommune:

Rødrev: Kr 300,-

Villmink: Kr 600,-

Mår: Kr 500,-

Kråke: Kr 25,-

Ravn: Kr 25,-

Laksand: Kr 200,-

Siland: Kr 200,-


Kontrollører:

Nedre Målselv: Bengt Aspmo Tlf: 995 67 636

Midtre Målselv: Jan-Arvid Myklevold Tlf: 970 49 582

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.