Endringer i fiskekortsalget i 2019
Publisert 09.01.2019 21:20
Oppdatert 13.03.2019 21:38
Med virkning fra sesongen 2019 er det gjort noen endringer i det nettbaserte tilbudet av fiskekort i Rostaelva og Divielva.
Endringer i fiskekortsalget i 2019
Kart over Sone 7A og sone 7AB

Endringer i fiskekortsalget i 2019
Sone 2B Rostaelva

​Med virkning fra sesongen 2019 er det gjort noen endringer i det nettbaserte tilbudet.

  • ​I det nettbaserte kortsalget tilbys nå kun salg av døgnkort
  • Ukes- og sesongkort i sone 6 ROSTAELVA kan fortsatt kjøpes på utsalgssted Vårheim Jern og Motor AS i Øverbygd
  • Antall kort pr døgn i sone 6 ROSTAELVA er nå endret til max 25 stenger pr døgn​​​​
  • Sone 7 TRANGEN i Divielva er nå delt i to "soner" hhv sone 7 A (5 stenger) og sone 7 AB (6 stenger)​
Det er også gjort endringer i gjeldende fiskeregler for vassdraget:
  • Døgnkvoten per fisker er 2 laks. Dersom man tar en stor holaks over 7 kg er fiskedøgnet slutt. Kvoten følger fiskeren, og gjelder i utgangspunktet kalenderdøgnet. Om man fisker på vald der det selges fiskekort med fisketid f.eks kl. 18-18, gjelder kvoten innenfor fisketiden angitt på kortet. Fisker man på vald på sesongbasis gjelder kvoten kalenderdøgn, om ikke annen fisketid er angitt. Det vil si det er ikke tillatt for fiskere å fiske kvoten sin på ett vald, for så å fortsette fisket på andre vald eller kort innenfor samme døgn/fisketid dersom døgnkvoten er fylt.
    Døgnkvoten for sjøørret er 5 fisk per fisker​
- Annonse -
Vårheim Jern og motor AS
Statskog
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.