Laksefiske - Desinfeksjonstasjoner
SIE
Publisert 08.02.2016 10:15
Oppdatert 08.04.2016 14:01
ØJFF har anskaffet 2 stk selvbetjente desinfeksjonsstasjons kasser. Se hvor disse er plassert..
Laksefiske - Desinfeksjonstasjoner

​​​​

I Målselvvassdraget ser vi det som svært viktig at vi klarer å bevare vassdraget fritt for smitte av sykdommer.
All redskap som benyttes ifm fiske i elva skal derfor desinfiseres før fisket.

Som et supplement til eksisterende desinfeksjonsstasjoner og for å øke tilgjengelighet og derved øke sikkerheten mot spredning av Gyrodactylus salaris, har foreningen gått til anskaffelse av 2 stk selvbetjente desinfeksjonsstasjons kasser.

Disse er plassert ut ved hhv Divimobrua og ved Skjeggenesbrua.

Brukere forutsettes selv å forestå nødvendig desinfeksjon av fiskeutstyr, vadere, vadesko, hov, båt mv. Instruksjon/rettledning for bruk finnes på innsiden av kasse lokket.

Det vil være en merketang i hver stasjon og bruker merker selve fiskekortet etter fullført desinfisering. 
Dette vil være et kontrollpunkt av fiskeoppsynet på samme måte som kvittering fra betjent stasjon.

Stasjonene supplerer eksisterende desinfeksjonsstasjoner hhv ved Rundhaug gjestegård, Shell stasjonen i Øverbygd, Rostadalen camping og på Østlund i Dividalen (Oddvar Thune).

 

VEDLEGG:

1. Desinfeksjonsstasjoner i tilknytning til ØJFF's laksesoner

2. Retningslinjer for desinfisering.pdf

- Annonse -
Vårheim Jern og motor AS
Statskog
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.