5 vann
Publisert 18.02.2016 22:47
Oppdatert 07.03.2016 14:04
I samarbeid med lokale grunneier- og utmarkslag arrangerer Tromsø Jeger og Fiskeforening (TJFF) konseptet 5-vann. Vi ønsker å variere tilbudet fra år til år så hvilke vann som er med skifter følgelig også fra år til år.
5 vann

​Gjennom dette tilbudet ønsker vi å motivere folk til å komme seg ut på fisketur og få gode naturopplevelser. De fleste av vannene er lett tilgjengelig og innebærer en relativt kort spasertur. For å tilfredsstille mosjonister har vi også med et vann som krever litt mer innsats, men som likevel bør være overkommelig for de fleste.

I konseptet kjøper du en deltakerbrosjyre som gir deg rett til å besøke og fiske i de vannene som er med i det aktuelle året, så ofte som du selv ønsker.


Hvordan fungerer 5 vann?

Når du har kjøpt brosjyren, signert kortet og sjekket at fiskeutstyret er i orden, er du klar. Ved hvert av utløpene til de fem vannene vil du finne et skilt markert med TJFF, samt et kodeord.

Vennligst noter kodeordet på kortet ditt. Når samtlige koder er notert og sesongen er over, leverer du inn kortet. Innleverte kort er med i trekningen av flotte premier. Vinnere vil bli annonsert og kontaktet.


Hvor og når kan jeg fiske?

Opplegget for 2015 er ikke klart ennå. I 2014 var følgende vann med i 5 vann.

Fra 1. Juli til 30. August 2014 kan du fiske i følgende 5 vann.

• Movikvatnet, fastlandet (disponeres av Tomasjord-Oldervik utmarkslag)

• Nedre Kråkskarsvatnet, Kattfjord (disponeres av Nordre Kattfjord grunneierlag)

• Skulsfjordvannet (disponeres av Kvaløya Nordre Grunneierlag)

Jøvikvatnet, Ringvassøya vest (disponeres av TJFF)

• Glimma (disponeres av TJFF)


Greit å vite

Du kan fiske så mye du vil i de angitte vannene i den nevnte perioden. Vi minner likevel om at kortet må signeres før det tas i bruk. Dersom du ønsker å fiske i andre vann enn de som er angitt ovenfor, må du løse fiskekort på vanlig måte. Du finner mer informasjon om hvilke muligheter som finnes ved å besøke lagenes hjemmesider.

Vi vil samtidig oppfordre alle til å vise hensyn og bidra til at alle får en like god naturopplevelse. Søppel tar vi som kjent med oss hjem.


Om grunneierlagene og fiskekort for øvrig

For fiske i andre vann enn de som er med i 5 vann 2014, må du løse fiskekort.

 

Tomasjord-Oldervik utmarkslag

Laget tilbyr fiske i vann og elver med både laks, sjøørret og sjørøye. Lokalt kan fiskekort kjøpes ved Skittenelv camping eller hos Andresens vaapenforretning. Kort kan også kjøpes via inatur.no.

Mer informasjon om utmarkslaget finner du her:

http://utviklingslaget.no/

 

Nordre Kattfjord grunneierlag

Med 28420 dekar å boltre seg på, finnes det mange muligheter for jakt, fiske og fritid i Nordre Kattfjord. Her finnes vann med gode stammer av både ørret og røye. Fiskekort kjøpes enkelt via inatur.no, eller hos eksempelvis Lauklines kystferiesenter eller Andresens vaapenforretning.

Mer informasjon om grunneierlaget finner du her:

http://www.nordrekattfjordgrunneierlag.no/

 

• Kvaløya Nordre Grunneierlag

Med rundt 100 grunneiere, er dette er et av de største grunneierlagene i Tromsø kommune. Laget tilbyr både jakt og fiske i et variert terreng. I Rakfjordvassdraget tilbys også fiske etter laks, sjøørret og røye.

Fiskekort selges hos inatur.no. Mer informasjon om grunneierlaget finner du her:

http://kng.no/

 

Tromsø Jeger- og Fiskerforening (TJFF)

Tromsø Jeger- og Fiskerforening er et lokallag under Norges Jeger- og Fiskerforbund; Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegereog fiskere. Tromsø Jeger- og Fiskerforening ønsker å bidra til en bærekraftig høsting av vilt- og fiskeressurser, basert på tilgjengelig kunnskap. Følg med på våre nettsider. Her finner du informasjon om kurs, arrangement, utleie av hytter og båt mv.:

http://www.njff.no/fylkeslag/troms/lokallag/tromso/

Vi i Tromsø Jeger- og Fiskeforening ønsker deg en riktig god tur – skitt fiske!


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.