Årsmøteinnkalling Tromsø Jeger- og fiskeforening
Publisert 03.02.2021 14:24
Oppdatert 16.02.2021 10:35
Styret har gleden av å ønske velkommen til årsmøte i foreningen 17. februar kl 1800.

​Det har vært et  spesielt år for mange, oss inkludert. Av hensyn til våre medlemmer, tross lite smitte i Tromsø, vil møtet i år foregå digitalt.

Møtet starter Onsdag 17. februar kl 18:00.

Det vil bli sendt ut invitasjoner til det enkelte medlemmet direkte på mail med instrukser for link, nedlasting og gjennomføring. Vi har funnet en plattform som også anonymiserer valg.  

Dersom noen av dere ønsker å engasjere dere som tillitsvalgte i styrer og utvalg er dere hjertelig velkommen til å kontakte leder av valgkomiteen Even Jørgensen på epost even.jorgensen@uit.no eller telefon 414 33 694.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:
1. Konstituering av møtet.
a. Godkjenning av innkallingen
b. Godkjenning av dagsorden
c. Godkjenning av forretningsorden
d. Valg av ordstyrer
e. Valg av sekretær
f. Valg av tellekorps
g. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
2. Årsmelding for siste kalenderår.
3. Regnskap for siste kalenderår.
4. Revisors beretning fremlegges.
5. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak.
6. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden.
7. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett.
8. Fastsettelse av medlemskontingenten for neste kalenderår.
9. Valg av styre i henhold til § 8, (leder og
styremedlem og varamedlem.
10. Valg av styre til utvalg i henhold til § 8.
11. Valg av valgkomite på 3 medlemmer.
12. Valg av 2 revisorer.
13. Utnevning av æresmedlemmer.
14. Forslag til vedtektsendringer.
Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med
forutsetningene.
Stemmerett på årsmøtet har medlemmer som har betalt kontingent innen 1. februar.

Vedlagt ligger Årsmeldingen

Velkommen! Årsmelding TJFF 2020.pdf


Vennlig hilsen
på vegne av styret i TJFF
Øyvind Hilmarsen

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.