Informasjon om haglebanen i Tromsdalen
Publisert 08.08.2019 20:28
Oppdatert 08.08.2019 20:28
Informasjon om haglebanen i Tromsdalen
Tromsø Jeger og fiskeforening vil avventer fylkesmannens behandling av klage på Tromsø kommunes tredje vedtak om stenging av banen

Fylkesmannen opphevet i vedtak 8.3.2019 Tromsø kommunes vedtak om pålegg om retting vedrørende leirduebanen i Tromsdalen, da dette var å anse som uforholdsmessig. Fylkesmannen har en gang tidligere også opphevet Tromsø kommunes vedtak i samme sak. Tromsø kommune fattet i 4.6.2019 et nytt midlertidig hastevedtak omkring stenging av leirduebanen i Tromsdalen. TJFF anmodet Fylkesmannen om at vedtaket skulle få utsatt iverksettelse, da en ordinær klage på kommunens vedtak vil ta lang tid å behandle og leirduebanen i Tromsdalen ikke ville kunne brukes for resten av sesongen 2019. TJFF fikk i vedtak 4.7.19 hos Fylkesmannen ikke medhold i vår anmodning om utsatt iverksettelse.  

TJFF velger å avvente ordinær klagebehandling og vil ikke gjenoppta skytingen før klagen er behandlet hos fylkesmannen. I tillegg har TJFF søkt om formell godkjennelse på de bygninger som manglet slik godkjenning jf. fylkesmannen behandling.

Hilsen styret i TJFF

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.