Prøvefiske av Jøvikvatnet
Publisert 16.09.2020 22:23
Oppdatert 16.09.2020 22:30
Prøvefiske av Jøvikvatnet
Biologer og fiskeutvalget har sjekka tilstanden i et av vannene foreninga har fiskerett i. Her kan du lese mer om hva de fant!

​​​Av Øystein Overrein, leder av Fiskeutvalget

 Helga 28.-30. august gjennomførte Fiskeutvalget i TJFF et meget vellykket prøvegarnfiske i Jøvikvatnet på Ringvassøy. Det ble totalt fanget 57 ørreter på 7 garnnetter. Det var fisk i alle aldre og størrelser. Den største var 650 gram. Dette materialet gir oss et godt bilde av ørretbestandens tilstand og hvordan vatnet skal forvaltes i fremtiden.

Prøvefisket ble utført av følgende fem: Halvard Paulsen, Eirik Henriksen, Håvard Hagen, Mathias Bøhle Overrein og undertegnede. Det ble brukt 5 såkalte Nordiske oversiktsgarn -  40 m lange og med paneler/seksjoner av varierende maskevidder. Garnene ble satt spredt over vannet ved bruk av foreningens Ally sammenleggbare kano. 5 garn ble satt fredag kveld og tatt opp lørdag morgen. Fangsten da var 44 ørreter. Disse ble tatt med ned til hus. I godværet satt de tre fiskebiologene Eirik, Håvard og Mathias halve dagen og gjorde sine undersøkelser. Hver enkelt fisk ble målt og veid og undersøkt mht kjønn, kjønnsmodning, gytestadium, parasitter, næringsvalg/mageinnhold. Arbeidet  var  tidkrevende. For å øke materialet ble to garn også satt på lørdag kveld. Dette ga ytterligere 13 fisk.

Forskerteamet Eirik, Håvard og Mathias har lovt oss en faglig rapport om hva prøvefisket forteller oss om bestandens tilstand i Jøvikvatnet samt råd om framtidig forvaltning. Totalinntruykket er så langt - en sunn bestand med god rekruttering, men med et bredt spekter av parasitter – ikke bare måse-og fiskandmakk. Stingsild ble også funnet/fanget.

Fiskeutvalgets plan er å foreta prøvegarnfiske i kommende år etter samme opplegg i foreningens vann Middagsskarvatnan ved Jøvika, Kalvedalsvatnet, Storvatnet på Nordkvaløya og Glimma (det siste forutsatt grunneiers tillatelse). Spennende og faglig givende arbeid. Vi har planer om et åpent medlemsmøte i løpet av seinhøsten/etterjulsvinteren for å orientere om den jobben som er gjort.  Takk for innsatsen!​​


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.