Rundvannet
Anders Einung Hansen
Publisert 08.02.2016 10:12
Oppdatert 07.03.2016 14:04
På Rundvannet på Tromsøya har TJFF siden tidlig 90-tall hatt en fiskepark. Dessverre er vannet nå fullt av Ørekyte og ikke av Ørret. Dette ønsker vi å gjøre noe med.
Rundvannet
Ørekyteutfisking

Rundvannet
Ørretfisker

​Kultivering av Rundvannet er et mål vi håper å kunne nå. Rundvannet ligger nord på Tromsøya og er et mye brukt friluftsområde for mange mennesker. I tillegg brukes området av skolene i nærheten til undervisnings og turformål.

Det ble på 90-tallet opprettet en fiskepark på Rundvannet, med klopper og kastebrygger som muliggjorde bruk. Anlegget har over tid forfalt men de siste årene har både vi og andre foreninger samt Tromsø Kommune jobbet for å få rehabilitert området. Det blir nå tilrettelagt med oppgraderte gangstier, gapahuker og kastebrygger.

Fiskebestanden i vannet bestod før av ørret. Ulovlig utsett av ørekyte har medført at bestanden nå er ørekyte og stingsild. Vi ønsker ikke å ha ørekyte i vassdrag da dette er en fremmed art og at den er svært skadelig for bestander av annen fisk. I tillegg har vannkvaliteten vært forringet i noen år. Dette har kommunen jobbet for å få gjort noe med og vannkvaliteten er nå på bedringens vei.

For å få kultivert Rundvannet gjorde vi i 2014 noen forsøk med rusefiske hvor vi fikk tatt ut noen titalls kilo med fisk, men det er mange igjen. Vi vil i 2015 videreføre dette arbeidet for å få fjernet mest mulig ørekyte.

Den andre siden av kultiveringsarbeidet er å få re-etablert en ørretbestand i vannet. Vi har startet planlegging av hvordan vi kan få dette til. Kanskje ikke i år men neste år kan man igjen få en Ørret på fluestanga i Rundvannet.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.