Siste nytt om skytebanen i Tromsdalen
Publisert 11.06.2019 14:55
Oppdatert 11.06.2019 15:50
Siste nytt om skytebanen i Tromsdalen
Anlegget fungerte under testskytinga, selv etter flere års stillstand,

​Tromsø Jeger- og Fiskeforening (TJFF) vil be Fylkesmannen i Troms og Finnmark om en oppsettende virkning på Formannskapets vedtak 4.6.19. om stenging av skytebanen i Tromsdalen. Det vil si at vi ber Fylkesmannen beslutte at stengingsvedtaket til kommunen ikke skal settes i verk før vår klage på dette er avgjort. Både i 2016 og i 2017 fattet Tromsø kommune vedtak om stans i skyteaktiviteten i Tromsdalen. Begge vedtakene ble senere opphevet av Fylkesmannen i Troms og Finnmark. I begge tilfeller stanset TJFF aktiviteten mens vi ventet på fylkesmannens behandling av klagene, som tok svært lang tid. TJFF fikk medhold i begge klagene og vedtakene ble som en følge av det opphevet. Resultatet av to klagesaker hos fylkesmannen er at TJFF lovlig kan bruke banen. Konsekvensene av kommunens ugyldige vedtak ble store for TJFF som ikke brukte banene til trening for sesongene 2016, 2017 og 2018. Når kommunen nå for tredje gang fatter uhjemlede vedtak som forsøker å stanse aktiviteten i Tromsdalen, kan ikke TJFF legge ned aktiviteten i påvente av fylkesmannens ordinære klagebehandling, som kan ta lang tid. Sesongen 2019 vil bli ødelagt og TJFF vil ikke kunne tilby jegere trening før jakt. TJFF vil derfor be fylkesmannen om oppsettende virkning på kommunens vedtak, i påvente av klagebehandlingen hos fylkesmannen. I påvente av fylkesmannens behandling av vår anmodning, vil TJFF avstå fra å bruke skytebanen i Tromsdalen. Vi håper Fylkesmannen vil treffe sin beslutning innen 2-3 uker. Vi kommer tilbake med informasjon så snart vi vet mer.


Mvh Styret i Tromsø Jeger og Fisk.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.