JAKT
Freddy Lillevik
Publisert 08.02.2016 10:11
Oppdatert 10.09.2019 16:56
​​​
Pga dårlige rypetellinger åpnes det ikke for jakt på TJFF's eiendommer i 2019! 

--------
​​
Generelle jaktregler på Tromsø jeger- og fiskerforenings eiendommer 


Vedtatt 1. september 1994, revidert 10. juni 2013, 25. februar 2014 og 23. august 2017.

1) All jakt på foreningens eiendommer forbeholdes medlemmer i TJFF av alle kategorier, men ikke sidemedlemskap. Medlemsbevis og betalt jegeravgift skal forevises ved kjøp av jaktkort. Det kan jaktes med hund, unntatt på naboeiendommen Berg Gnr/bnr 29/3 på Nordkvaløya.

2) Andresens Vaabenforretning i Tromsø administrerer utstedelse av jaktkort.

3)  Foreningen disponerer jaktrettigheter på følgende steder:
  a)  Jøvikstua, Ringvassøya         3 jaktkort
  b)  Molnes, Kaldfjorden            3 jaktkort
  c)  Nordkvaløya                        3 jaktkort på vår eiendom Innerskaret Gnr/bnr 29/7 og på
       naboeiendommen Berg (Nordskaret). NB! Det er for tiden ikke tillatt
       å jakte med hund på naboeiendommen Berg (Nordskaret)

4) Jaktkort kan bestilles/kjøpes inntil 2 måneder i forveien, og for inntil 3 dager. Det kan ikke   bestilles/kjøpes jaktkort for flere perioder av gangen. Et jaktkort må være oppbrukt før et nytt kan bestilles/kjøpes. Ved bestilling/kjøp av jaktkort gjelder prinsippet om "først til mølla". Herfra unntas de første 14 dagene av hver jaktsesong hvor spesielle regler er innført, jfr punkt 7.

5)  Ved utstedelse av jaktkort betales jaktavgift på kr 50,- pr døgn* pr kort på alle terreng. (* endret 2012) 

6)  Jakt skal alltid knyttes til betalt opphold på foreningens hytter, forutsatt at hytta er ledig. Herfra unntas Molnes.

7)  Det pålegges kortinnehaveren å påse at det jaktes med gyldig kort. Observasjoner av ulovlig jakting skal meldes styret i TJFF. Det pålegges kortinnehaveren å respektere grensene mot naboeiendommene. Kart er tilgjengelig på hyttene samt ved kjøp av jaktkort. Eventuelle uoverensstemmelser med fremmede i terrenget meddeles styret i TJFF.

8)  Trening av hund, herunder jaktprøver ol. på foreningens eiendommer kan bare skje etter tillatelse fra styret i TJFF. Det kan gis tillatelse til trening av hund i perioden 21. august til 31. mars påfølgende år, med unntak av perioden 1. til 10. september. Ønske om trening av hund meldes til styret innen 1. august, og styret gir tilbakemelding innen 15. august. Det betales en treningsavgift på kr 50 pr sesong pr hund.​


9)  Innlevering av jaktkort med utfylt fangstrapport (også selv om det ikke er felt vilt) skal skje snarest etter endt jakt, og før nytt kort kjøpes. Rapportering må skje senest innen 31.12 årlig. Jegere som ikke etterkommer dette kravet utestenges fra kjøp av jaktkort påfølgende sesong. 


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.