JAKT
Freddy Lillevik
Publisert 08.02.2016 10:11
Oppdatert 28.05.2018 16:09
​​​​Oppdatering på jakttider​​ for 2018
Høstjakta nærmer seg og en del av foreningens medlemmer ønsker sikkert å være med på trekkingen om jakt på foreningens eiendommer de første 14 dagene av rypejakta. Lite fugl i terrenget gjør at det ikke vil bli solgt jaktkort på TJFFs eiendommer ut over dette. Det strammes av samme grunn også inn på kvotene. Jaktlagene kan i løpet av en tredagersperiode ikke felle mer enn 12 ryper totalt. Jaktlag som ønsker jakt i 1-2 dager forholder seg til en dagskvote på 2 ryper per jeger.


Søknadsprosessen gjennomføres elektronisk. Både søknad og jaktrapport sendes på mail til:


Søknadsfristen er 1 august 2018. 

Det utstedes opp til 3 jaktkort per dag, inntil 3 dager, på terrengene Jøvikstua, Molnes og Nord Kvaløya.

Søknaden skal inneholde: 

Jaktlagets medlemmer- husk ALLE det søkes om skal ha vært medlemmer i TJFF i minst 6 måneder og ha betalt TJFF medlemsavgift for 2017.  Medlemsnummer skal oppgis. 

Sidemedlemmer i TJFF kan ikke søke.  Sett opp ønsket tidsrom og terreng med prioritering

(se eksempel)

Eksempel:  Ola Normann (Medlemsnummer) , Kari Norkvinne  (Medlemsnummer) og Jens Jeger (Medlemsnummer) (om dere er tre) søker om jakt på:

1 prioritet Nordkvaløya 10-12 september

2 prioritet Jøvikstua    13- 15 september

3…………  

Søknader som ikke er fullstendige blir ikke tatt med i trekningen.

Jaktkortene til jaktlag avgjøres ved loddtrekking, resultatet legges ut på hjemmeside og sendes ut på mail til de som har deltatt.  *************


Generelle jaktregler på Tromsø jeger- og fiskerforenings eiendommer 


Vedtatt 1. september 1994, revidert 10. juni 2013, 25. februar 2014 og 23. august 2017.

1) All jakt på foreningens eiendommer forbeholdes medlemmer i TJFF av alle kategorier, men ikke sidemedlemskap. Medlemsbevis og betalt jegeravgift skal forevises ved kjøp av jaktkort. Det kan jaktes med hund, unntatt på naboeiendommen Berg Gnr/bnr 29/3 på Nordkvaløya.

2) Andresens Vaabenforretning i Tromsø administrerer utstedelse av jaktkort.

3)  Foreningen disponerer jaktrettigheter på følgende steder:
  a)  Jøvikstua, Ringvassøya         3 jaktkort
  b)  Molnes, Kaldfjorden            3 jaktkort
  c)  Nordkvaløya                        3 jaktkort på vår eiendom Innerskaret Gnr/bnr 29/7 og på
       naboeiendommen Berg (Nordskaret). NB! Det er for tiden ikke tillatt
       å jakte med hund på naboeiendommen Berg (Nordskaret)

4) Jaktkort kan bestilles/kjøpes inntil 2 måneder i forveien, og for inntil 3 dager. Det kan ikke   bestilles/kjøpes jaktkort for flere perioder av gangen. Et jaktkort må være oppbrukt før et nytt kan bestilles/kjøpes. Ved bestilling/kjøp av jaktkort gjelder prinsippet om "først til mølla". Herfra unntas de første 14 dagene av hver jaktsesong hvor spesielle regler er innført, jfr punkt 7.

5)  Ved utstedelse av jaktkort betales jaktavgift på kr 50,- pr døgn* pr kort på alle terreng. (* endret 2012) 

6)  Jakt skal alltid knyttes til betalt opphold på foreningens hytter, forutsatt at hytta er ledig. Herfra unntas Molnes.

7)  Det pålegges kortinnehaveren å påse at det jaktes med gyldig kort. Observasjoner av ulovlig jakting skal meldes styret i TJFF. Det pålegges kortinnehaveren å respektere grensene mot naboeiendommene. Kart er tilgjengelig på hyttene samt ved kjøp av jaktkort. Eventuelle uoverensstemmelser med fremmede i terrenget meddeles styret i TJFF.

8)  Trening av hund, herunder jaktprøver ol. på foreningens eiendommer kan bare skje etter tillatelse fra styret i TJFF. Det kan gis tillatelse til trening av hund i perioden 21. august til 31. mars påfølgende år, med unntak av perioden 1. til 10. september. Ønske om trening av hund meldes til styret innen 1. august, og styret gir tilbakemelding innen 15. august. Det betales en treningsavgift på kr 50 pr sesong pr hund.​


9)  Innlevering av jaktkort med utfylt fangstrapport (også selv om det ikke er felt vilt) skal skje snarest etter endt jakt, og før nytt kort kjøpes. Rapportering må skje senest innen 31.12 årlig. Jegere som ikke etterkommer dette kravet utestenges fra kjøp av jaktkort påfølgende sesong. 


Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.