Rovviltkonkurranse
Kari Røysland
Publisert 08.02.2016 17:35
Oppdatert 25.01.2021 10:00
Bli med i fylkeslagets rovviltkonkurranse. Frist for innsending av resultat er 15 febr. Se info for nærmere regler.
Rovviltkonkurranse
Rovviltkonkurranse

​​​​​​​​​​​​​​​Vårt ønske med rovviltkonkurransen er først og fremst å stimulere til et mer aktivt friluftsliv og stimulere til økt interesse for jakt og viltforvaltning.​​
Kontroll med smårovviltet har positiv effekt for for fugl, hare og an​net matnyttig vilt. Med andre er dette god viltpleie.

Konkurransen gjelder for jakt og fangst av smårovvilt for medlemmer av jeger og fiskerforeninger i Vest Agder fylke.

Vi håper at dette vil være en inspirasjon spesielt for ungdom og nye jegere til å komme i gang med en interessant og spennende jakt.

For å få gjennomført konkurransen er vi avhengig av at hver enkelt lokalforening velger kontrollører som kan dokumentere resultatet for den enkelte jeger.
Noen foreninger har allerede dette på plass, og kjører parallelle konkurranser slik at det er mulig å delta i konkurransen i lokalforeningen og i fylket med samme jakt- og fangstutbytte, og med samme dokumentasjon.
De som ønsker å delta må henvende seg til sin lokalforening for å få oppgitt kontaktperson / kontrollør for foreningen.
Regler for konkurransen er gjengitt under.ROVVILTKONKURRANSE


Konkurranseregler:

1.   Konkurransen følger kalenderåret.
2.   Deltaker må være medlem av en lokal JFF i Vest-Agder.
3.   Deltaker skal selv ha fanget/skutt viltet.
4.   Alle fellinger skal være innenfor ordinær jakttid og felt på lovlig måte.
5.   Alle fellinger skal forevises lokal kontrollør senest 14 dager etter felling for å være tellende.  
6.   Lokalforeningene oppnevner kontrollør og dyr må forevises hele. For fugl er det nok å vise begge føttene. 
7.   Deltaker sender attestert resultat samlet til fylkeskontoret ved endt kalenderår.
8.   Vinneren premieres på fylkesårsmøtet.
9.   Det konkurreres i to klasser;  
      Juniorklasse:  fra det året man fyller 14 år til fylte 20 år
      Seniorklasse: fra fylte 20 år

                       

Poengberegning: 

Rev                 20 poeng
Mår                 20     «
Grevling          15      «
Mink                  5      «
Kråke                2      «
Ravn                 2      «
Nøtteskrike       2      «

​​​Premiering:

De 3 beste i hver klasse premieres: 

1. premie  gavekort på Gmax verdi     kr.  5000,-
2. premie         «                           «     «    3000,-
3. premie         «                           «     «    2000,-

Reglene ble vedtatt på styremøte 18.02.2014


Frist for innsending av resultat er 15. febr.​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.