Høring - Kvalitetsnorm for villrein
Publisert 16.12.2019 21:28
Oppdatert 16.12.2019 21:28
Høring - Kvalitetsnorm for villrein
Miljødirektoratet har sendt forslag til kvalitetsnorm for villrein på høring. Forslaget til kvalitetsnorm er utarbeidet på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Målet er at kvalitetsnormen skal bidra til at vi forvalter villreinen på en god og bærekraftig måte slik at vi sikrer levedyktigebestander i et langsiktig perspektiv. Kvalitetsnormen vil være retningsgivende og et sterkt styringssignal til alle som er involvert i forvaltningen av villreinen og dens leveområder.

​Styret i KJFF ønsker med dette å høre om det er aktive medlemmer i foreningen som ønsker å at foreningen bør avgi høringssvar. Og som kan bistå med å utforme slikt svar.

Ber de av dere som ønsker å komme med innspill i forbindelse med NJFFs høringssvar til Miljødirektoratet ta kontakt. Vår svar sendes videre til Fylkeslaget i NJFF og vi har frist til oversendelse dit 14. februar 2020.

Relaterte dokumenter kan lastes ned fra Direktoratets side. Alternativt tar dere kontakt med u.t så oversender jeg pr mail.

Bjarte Austvik, leder KJFF

leder.kjff@gmail.com

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.