Innkalling til ekstraordinært årsmøte
Kim-Louis Belaska
Publisert 15.11.2017 18:38
Oppdatert 15.11.2017 18:41
Innkalling til ekstraordinært årsmøte
Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte Dato: 6. desember Tid: 19.00 - 20.00 Sted: Bjoffebu, foreningshytta

Saker:

1. Konstituering

Godkjenning av innkalling, Innstilling: godkjennes

Godkjenning av dagsorden, Innstilling: godkjennes

Valg av tellekorps, Innstilling: velge to fra salen

Valg av sekretær, Innstilling: en fra styret

Valg av ordstyrer, Innstilling: Kim-Louis Belaska

Valg av to til å underskrive protokoller, Innstilling: velge to fra salen

 

2. Vedtak om kjøp av trelavvo (lik den på Horten Natursenter)

Foreningen er i ferd med å søke om tippemidler for utbedring av foreningshytta og tilhørende fasiliteter. Ettersom vi allerede er godt i gang med utbedringer som strøm, kjøkken, lager, vindu og uteområdet har vi fått forhåndsgodkjenning av prosjektet via kommunen. Det er slik at tippemidler dekker 1/3 av kostnadene til et prosjekt, men en forhåndsgodkjenningen fører til at vi kan føre en del av våre utgifter i dette året som en del av vår kostnadsdekning. Når vi nå har sjekket ut priser på alt vi tenker å legge inn i søknaden, har vi mottatt et spesielt godt tilbud på lavvo, levert fra Bastøya fengsel, dersom vi bestiller innen 8. desember. Vanlig pris på en slik trelavvo vil neste år være 68.000 kroner eks. mva., da kommer den flatpakket og må settes opp av oss. Dersom vi bestiller i henhold til fristen vil prisen være 45.000,- eks. mva, og da vil de komme å sette den opp, olje den og ferdigstille med beslag på toppen. Den vil da settes opp så snart som mulig og slik sett være klar til bruk raskt.

Regnskap og ytterligere informasjon vil bli gitt i møtet.

 

Innstilling: Styret innstiller enstemmig på at forening gjør dette kjøpet nå.

 

PS.

Styret har søkt om midler fra Sparebank1 BV til kjøp av nevnte lavvo, og dersom denne skulle bli invilget, vil det ekstraordinære årsmøte bli avlyst.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.