Kort oppsummering fra Landsmøtet NJFF
Kim-Louis Belaska
Publisert 22.11.2018 08:04
Oppdatert 22.11.2018 08:04
Kort oppsummering fra Landsmøtet NJFF
Noen var mer på talerstolen enn andre, og delegat 165 var til tider særdeles aktiv. Tegning Emma B. Håkonsen
Da er et fint landsmøte med gode debatter og mange bra vedtak gjennomført.

Borre Jeger- og fiskerlag markerte seg jevnt og trutt fra første til siste sak på dagsorden, og bidro til fler av utfallene på de viktige sakene som var til behandling. Av disse kan det spesielt nevnes utsettelse av vedtak om 1-årig Landsmøter til vedtektene er på plass og utsetting av strukturdebatten rundt regionsreformen. Vi fikk også med oss nesten halve Landsmøtet på å kontingent siden, så selv om vi ikke vant den saken, er det sendt et klart signal til Representantskapet om å være forsiktig med øking av den sentrale kontingenten.
Allerede under åpningen ble Kim-Louis Belaska invitert opp på scenen for å sammen med Alta motta NJFFs aller første foreningspris. I tillegg til heder, ære og diplom som vil få en hedersplass på hytta, mottok vi 50.000,-. Disse er sårt tiltrengt til renoveringen som jo blir noe mer kostbar enn vi hadde sett for oss pga uforutsette avdekkinger underveis.
Avslutningsvis ble det, etter til tider opphetede debatter, vedtatt et nytt forbundsstyre. Mangeårige leder, Runar Rugtvedt fra Vestfold trådde av og den nye lederen av NJFF heter nå Knut Arne Gjems fra Hedmark. Han har fått med seg mange dyktige representanter i Forbundsstyret og de to nestlederne er Arild Gjertsen fra Sør-Trøndelag og Ann-Eva Isaksen fra Troms.
​​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.