Viktig informasjon om aktiviteter i foreningen
Kim-Louis Belaska
Publisert 18.02.2021 10:51
Oppdatert 18.02.2021 10:51
Viktig informasjon om aktiviteter i foreningen
Etter en grundig gjennomgang av smittevernstiltak har styret i Borre Jeger- og Fiskerlag fattet en beslutning om hvilke aktiviteter vi kan gjennomføre på en trygg og god måte og hva vi fortsatt må holde igjen på.

​​I all hovedak er våre aktiviteter for voksne medlemmer satt på vent, men ettersom viktigheten av at barn og unge møtes er så stor, ønsker vi, slik som andre foreninger, å gi de et tilbud. Vi har gjort en grundig vurdering av smittevern og mener vi kan tilby aktiviteter som er sikre. Under følger en nærmere beskrivelse av våre de forskjellige aktivitetsgruppene/aktivitetene, retningslinjer og smittevernstiltak.


Årsmøtet 3. mars:
Vi har leid et stort lokale og håper på ordinær, fysisk gjennomføring, men mest sannsynlig uten årsmøtemiddag. Av hensyn til situasjonen vi er oppe i, er vi også forberedt på å kunne gjennomføre digitalt dersom det blir nødvendig. Medlemmer vil få en melding om dette i slutten av februar og vi håper mange uansett vil delta på det viktige møtet som legger føringer for aktiviteter og 


Barne- og ungdomsaktiviteter:
Aktiviteter for barn og unge fortsetter som planlagt, men smittevernsinstruksen skal følges til punkt og prikke.

Dersom det kommer endringer i anbefalinger og bestemmelser, enten generelt eller spesifikt for barn og unge, foretar styret en ny vurdering. Det betyr at ting kan endres raskt, og at avlysninger kan måtte skje på kort varsel.

Aktivitetene er i alle hovedsak for eksisterende medlemmer.

Dersom det dukker opp barn og unge som ikke er medlemmer kan disse delta, men de vil få en hyggelig beskjed om at det i utgangspunktet er et medlemsarrangement, og at vi oppfordrer de til å melde seg inn.

Som tidligere (altså utenfor korona-tid), kan man være med på inntil tre arrangementer før man blir medlem for å teste ut om dette er noe for ditt barn.

Det er tøff tid mange familier står oppe i, så dersom dere kjenner til noen som ønsker å være med, men sliter med å betale medlemsavgiften vil foreningen finne en løsning på dette. Ta kontakt direkte med leder av foreningen (leder@bjof.no) eller aktivitetsansvarlige så vil dette bli en helt diskre løsning :-)


Felleløyper:
Det gjenstår en oppsatt felleløype-aktivitet.
Denne gjennomføres ettersom den (i alle fall frem til nå) har vært en aktivitet som i stor grad trekker barn og unge med sine foresatte. I tillegg er dette feller som er oppsatt, og slik sett må de sjekkes eller kobles ned. Det settes likevel en begrensning på 20 deltagere siden dette er et utearrangement hvor både voksne og barn deltar. Siste felleløype foregår onsdag 24. februar.


Jegerprøven:
Vi har fulltegnet kurs, krysser fingrene og håper på ordinær gjennomføring. Når det nærmer seg, vil de involverte instruktører og ansvarlige gjennomføre et møte og fatte en beslutning på om det lar seg gjennomføre og eventuelt hvordan.
Vi tar kontakt med alle de påmeldte så snart det foreligger noe konkret.

 

Andre aktiviteter:
Vi har mange planer for det ordinære medlemmet, men når det gjelder aktiviteter rettet mot denne gruppen, avventer vi å åpne for dette. Styret tar saken opp så snart det gjøres endringer i anbefalinger og bestemmelser. 

Smittevernstiltak som foreløpig gjelder for ungdomsgruppa i Borre Jeger- og fiskelag

 • Deltagerlister føres fra alle arrangementer og arkiveres i en måned etter aktivitet, lista skal være klar morgenen etter arrangementet er gjennomført
 • Ingen foreldre ved aktiviteter innendørs
 • På Bjoffebu skal det ikke være mer enn ti barn og unge, pluss de ansvarlige.
 • Desinfeksjon ved ankomst
 • Syke personer/ personer med symptomer holder seg hjemme
 • God hostehygiene
 • Avstand mellom deltagere
 • Tilpasser gruppestørrelsen etter nasjonale og kommunale retningslinjer
 • Desinfisering av utstyr mellom hver bruker
 • Desinfisering av overflater før og etter bruk
 • Desinfeksjon er tilgjengelig til enhver tid
 • All servering skjer fra en person
 • Bruk av engangsartikler
 • Bruk av hansker ved tilbereding av mat

Ved at dette er på plass og blir fulgt føler vi at smitterisikoen er på et minimum og at forhåndsregler er tatt.

Aktivitetene vi gjennomfører blir til enhver tid vurdert ut i fra smittevernsmessige hensyn, samt at ekstra tilrettelegging ved de ulike aktivitetene blir gjort ut i fra om de gjennomføres ute eller inne.


Borre Jeger- og Fiskerlag ønsker velkommen til aktiviteter og gleder oss til verden åpner opp igjen.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.