Småviltjakt
DW
Publisert 01.03.2016 20:12
Oppdatert 03.06.2018 20:03
Småviltjakt i Sande
Luftfoto.jpg ​​Østre Sande JFF disponerer ca 52 000 mål på østskauen i Sande.
Skauen består stort sett av blandingsskog, og er et lettere kupert terreng.
Av jaktbart vilt har vi hare, rev, tiur, orrhane og jerpe (orrhøne og røy er fredet).
Den som skyter/fanger flest rovvilt vil bli premiert.

Områdene i nord er tilgjengelig via Røysjøveien. Her er veien stengt
med bom, men det er ikke langt å gå før en har tilgang på fine jaktområder.
For å komme til de midtre og søndre delene av terrenget, så er det
flere muligheter. En kan for eksempel benytte seg av Suluvannsveien,
eller Blindevannsveien, men her må man betale bomavgift.
På Suluvannsveien betaler en med kort, mens på Blindevannsveien kan
man enten betale med kontanter eller på SMS.

Jaktkort
Jaktkort skal være betalt før jakten/treningen starter.
Betalingen kan gjøres elektronisk til kto. 2525 20 01258.
Oppgi navn, adresse, telefonnummer ved kjøp av jaktkort.
(Kontroll blir utført i terrenget mot kvittering.)
Kort kan også kjøpes hos Sten Otto Weberg Tlf. 911 29 252, 
Ove Lersveen Tlf: 992 06 966, eller på Inatur.

Priser:
Sesong medlemmer, kr 1200
Sesong ikke medlemmer kr 1700
Sesongkort ungdomsmedlemmer (til fylte 25 år) kr 600
Dagskort medlem kr 200
Dagskort ikke medlem kr 250
Ved for sen betaling kommer et gebyr på kr 300 i tillegg, gjelder alle jaktkort.         

Tilbakemelding / rapportering leveres på rapportsiden, sendes direkte på epost rapport(a)ostre-sande-jff.no eller sendes til viltpleieutvalget v/ Bjørn Nordqvist Tlf: 970 68 784

Rapportering av felt vilt skal leveres senest 31.Desember. De som har dagskort skal rapportere samme dag eller dagen etter.

Trening med hund fra 21. august. (Følger båndtvangsbestemmelsene)

De som ønsker å jakte rev, ta kontakt med Bjørn Nordqvist Tlf: 970 68 784 eller Ove Lersveen Tlf: 992 06 966


Følg oss gjerne på Facebook
facebook_ikon.jpg
Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.