Ørretgruppa
Publisert 07.02.2016 23:37
Oppdatert 06.03.2019 16:54
ØRRETGRUPPA SJFF Årsrapport 2018
Ørretgruppa
Ørretgruppa


Årsberetning

Vinteren 2018 var det rekordmengder med snø på Vindfjell. Det ble rapportert om snødybder opp mot 2 meter. Dette medførte at taket på Setra måtte måkes 3 ganger gjennom vinteren. I mars arrangerte Ørretgruppa foredrag med Lars Nilssen på Pukkestad Gård, og de drøyt 50 tilhørerne fikk høre om ørretfiske i skogsvann, samt betraktninger rundt bl.a. kultivering og catch & release. Det var et særdeles vellykket arrangement.

 

Vi ble kontaktet av Fritzøe Skoger tidlig på vårparten med spørsmål om SJFF igjen var interessert i å kultivere vanna på Vindfjell. Styret stilte seg positiv til dette, og fra denne sesongen har vi igjen ansvar for kultivering og fiskekortsalg. I praksis har dette arbeidet vært noe opprydding i bekker, yngelbefaring, vannprøver mm. Neste sesong vil vi også gjennomføre prøvefiske.

 

1. mai lå det fortsatt en del snø på setervollen, og isen lå fortsatt. Klargjøring av båtene måtte vente, mens Setra og skjulet fikk vanlig opprydding, vedlikehold og vask. Dugnaden ble avsluttet med pølsegrilling. Isen hadde gått på Breivann 9. mai, mens Svartvann og Langevann fulgte noen dager etter. Båtdugnad med skraping og Clipper var unnagjort 18. mai, Setra fikk påfyll av nødvendige remedier og ved ble bestilt. Nå kunne fiskesesongen snart starte. Siste helgen i mai hadde vi sosialt lag med fiske i strålende vær. Vanntempen var allerede oppe i 17 grader i overflata og flyvemaur og døgnfluer ble observert. Noen ørret ble det, men storfangsten uteble. Enkelte tok årets første bad, 3 storsekker ved ble stablet i skjulet og nye åresett kom på plass.

 

Sommervarmen kom fort, og med en vanntemp opp mot 20 grader i store deler av juni så var ikke ørreten særlig overflateaktiv. I hvert fall ikke de litt større… Vannprøver ble tatt i slutten av juni. Hele sommeren var det svært varmt og lite nedbør, noe som påvirket både ørretaktivitet og fiskeiveren. Bekkene var nær tørre, og dette har nok påvirket yngeloverlevelsen i stor grad. Vi antar at 2018-årgangen, og kanskje også 2017 har blitt vesentlig redusert. Dette er ikke nødvendigvis negativt, vanna på Vindfjell har nok fisk.

 

Første helgen i september var det klart for en ny tur til Setra for gruppa. Fiskemessig ble det laber uttelling, men det ble en hyggelig sammenkomst i beste Setra-ånd. Nå var sommervarmen over, og vanntempen sank fort. Mot slutten av september var det 8-9 grader, og vi hadde en bekkebefaring. Svært få yngel ble observert, og heller ingen gytefisk, det var for tidlig.

 

16. oktober ble båtene lagt på land, og en siste inspeksjon av Setra og skjulet ble gjort før vinteren. Dugnadsettermiddagen ble avsluttet enkelt med boller og kaffe.

 

Nye vannprøver ble tatt i slutten av oktober, og prøvene i år viser svært god vannkvalitet med pH mellom 6,5 og 6,9. Setra har i år vært noe mindre besøkt enn tidligere. Det skyldes trolig den varme sommeren og at dette påvirket fisket.

 

Takk for alle bidrag på dugnad i året som har vært. Vi håper 2019 blir en opptur fiskemessig, og med mer aktivitet fra både gamle travere og nye interesserte.

 

Ørretgruppa har i 2018 bestått av:

Ole Petter Elvestad (leder), Tore Christensen (vara), Svein Hustuft og Heiko Heincken.

Regnskap

For Ørretgruppas regnskap vises det til hovedforeningens regnskap.

For Ørretgruppa

Ole Petter Elvestad​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.