Fiskemuligheter Finnskogen
Publisert 05.03.2019 20:33
Oppdatert 16.01.2020 18:47
Fiskemuligheter Finnskogen
Fiskemuligheter Finnskogen
Her fremkommer litt info om ulike fiskevann som ligger i nærheten av hytta i Tyskeberget Vest, SJFF sitt jakt terreng på Finnskogen. I uthuset ved hytta står det nå en båt på båthenger, med en 4hk / 4 takter til bruk for våre medlemmer som ønsker å benytte seg av en svært billig helge- eller ukestur. For mer info om bruk av hytte, båt og/eller fiske, kontakt Jaktutvalget på mail: jaktutvalget@sandefjordjff.no Når det er snakk om båt med mer enn 4hk er Glomma og Røgden den eneste alternativene. Her er det muligheter for stor gjedde, ørret og abbor. Det er gode utkjøringsmuligheter ved Færder på Flisa.

​​​​For annet båtfiske eller bare båtturer kan kun bruk av max 4hk motor brukes i følgende vann:​

Gjesåssjøen:

 • Her er det muligheter for bra abbor- og gjeddefiske. Kjent for å ha en stor abborstamme der abbor på 1 kg ikke er uvanlig.
 • Her er det ikke lov til å benytte seg av påhenger før etter 15. Juni, men etter denne dato er det 4hk som gjelder..
 • Det er gode utkjøringsmuligheter på sør og vest side av sjøen.
 • Her trenger man ikke løse fiskekort.
 • Her er det også en hyggelig gapahuk ved parkeringen i sør.

Vermundsjøen:

 • Gode muligheter for bra abbor- og gjeddefiske.
 • 4hk motor som er det som gjelder.
 • Gode utkjøringsmuligheter på flere steder rundt sjøen.
 • Finnskog Caféen ligger rett ved siden av sjøen, så etter en lang dag ute på vannet er det mulig å kjøre innom med båt for noe kaldt å drikke eller en matbit.
 • Her trenger man ikke løse fiskekort.

Røgden:

 • Gode muligheter for bra abbor-, ørret- og gjeddefiske.
 • Her er det ingen restriksjoner på påhenger.
 • Gode utkjøringsmuligheter for båt.
 • Må løse fiskekort i Røgden Fiskarlag - det står kasser ute der dette enkelt kan løses ut.
 • Denne sjøen ligger på grensen mellom Norge og Sverige, der den norske delen ligger i Grue kommune og den svenske i Torsby kommune i Sverige.
 • I sjøen ligger det også to holmer kalt for Kjerringholmene, og på de ligger det eldre gravplasser fra finneinnvandringen til Grue Finnskog tidlig på 1600-tallet.

Når det kommer til fiske fra land har Åsnes JFF et kjerneområde som strekker seg fra Flisbrua på Rønneseter berget til Lindåa i Flisdalen.

Fliselva:

Storabbortjernet:

 • Dette vannet ligger ca. 600 meter fra vei.
 • Dette vannet har en tallrik abborbestand, men store abborer kan forekomme. Det er også muligheter for ørret.
 • Det er tilrettelagt med gapahuk og ved helt nede ved vannet.
 • Må løse fiskekort i Åsnes JFF.

Rogsjøen:

 • Her er det mulig å få abbor, gjedde, blankfisk og en og annen ørret.
 • Passer godt for fiske til barn.
 • Lett tilgjengelig fra vei.
 • Tilrettelagt med gapahuk, utedo, rastebord og bålplass.
 • Her er det tilrettelagt for bevegelseshemmede med egen fiskebrygge.
 • Inkludert i ordningen 100 Båter 1 Nøkkel.
 • Må løse fiskekort i Åsnes JFF.

Gransjøen:

 • Muligheter for abbor, gjedde og ørret.
 • Lett tilgjengelig fra vei.
 • Må løse fiskekort i Åsnes JFF

Utgravertjernet:

 • Store muligheter for ørret.
 • Tilrettelagt med gapahuk, utedo, bålplass og rastebord.
 • Lett tilgjengelig fra vei.
 • Må løses døgnkort, informasjon står på gapahuken og kan kjøpes pr telefon.

Fiskekort og priser:

Døgnkort NOK 60,- | Ukekort NOK 200,- | Sesongkort NOK 400,-

Fiskekortet gjelder for Åsnes JFF sitt område.  Kortets eier må selv holde seg underrettet om grensene for foreningens områder. For medlemmer i Åsnes JFF er prisen på sesongkort NOK 200,-. Fiskekort for medlemmer fås kjøpt på lokale utsalgssteder eller ved å ta kontakt med foreningen.

I tillegg til at du kan kjøpe fiskekort via SMS ved oppslag langs vann og vassdrag, kan du også kjøpe fiskekort hos Intersport Flisa og Joker Kilen.

For Utgravertjern er det eget fiskekort som koster NOK 100,- per døgn, tilgjengelig for kjøp via SMS. Oppslag om dette fiskekortet finner du på oppslag ved vannet.

Fiskeregler:

Fiskekortet gir rett til å fiske på Åsnes Jeger- og Fiskerforening sine områder. Kortets eier må selv holde seg underrettet om grensene for foreningens områder. I vann, tjern og elver hvor det forekommer ørret, er kun stangfiske tillatt.

 • All ørret over 40 cm settes ut igjen uskadd i catch and release
 • Minstemål på ørret 25 cm.

Ingen minstemål på andre arter.

 • Maksmål abbor: 40 cm.

Ørret er fredet fra 15. september til 1. november. Dersom noen får ørret i dette tidsrommet skal fisken alltid settes tilbake mest mulig uskadd.

Voksen person som fisker sammen med barn under 12 år trenger ikke eget fiskekort. Dette gjelder i alle Åsnes JFF sine fiskevann hvor barna aktivt er med og fisker - med unntak av Utgravertjernet.

Annen informasjon:

Langs øvre Flisa elva finner du et titalls gapahuker med bålplasser. Ved de fleste vann finnes bålplasser og noen gapahuker.

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.

Ta med alt søppel hjem. Miljøet ved elva er alles felles ansvar.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


For Sandefjord JFF

Jaktutvalget

Mail: jaktutvalget@sandefjordjff.no

​Jakt- og fiskeglede - til alle - for alltid

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.