Jaktutvalg - årsberetning
Publisert 05.03.2019 20:38
Oppdatert 16.01.2020 18:54

​Årsberetning

Jaktutvalget har avholdt 3 møter i 2018.

Jaktutvalget har primært arbeidet ute i skog og mark dette året og hatt et svært aktivt år.

På våren var vi å se i Sandefjords Blad med informasjon til grunneiere og jaktlag i forbindelse med første slått og påfølgende dødelighet av rådyrkillinger. Vi ga også i brevs form anbefalinger om tiltak som kunne iverksettes dagene før slåtten, for å skremme rådyrene vekk fra åkrene.

Jaktutvalget har arbeidet mye med tilrettelegging for økt bruk av Finnskogen-terrenget, nå også for rekreasjon og fiske. Vi har gått til innkjøp av båt og motor på tilhenger som står i skjulet der oppe. Utdypende informasjon om fiskemulighetene ligger ute på web siden vår, og kan bli tilsendt på papir eller e-post.

Under bukke- og småviltjakten har så godt som alle helger fra 16. august til 15.november vært utleid. Det har vært mye storfugl og bra med rådyr å se.

Vi har deltatt på to aversjonskurs (saueren-dressur) på vegne av fuglehundgruppa i SJFF.

Vi har også arrangert et drop-in møte for medlemmer, med blant annet informasjon om jaktterrenget på Finnskogen, samt vårt nye terreng i Våler/Solør, og jaktformen på storfugl i disse områdene. Oppmøtet var fantastisk med fullt lokale hvor mer enn 50 personer var tilstede i 3 timer.

Det nye terrenget i Våler/Solør har tatt mye av oppmerksomheten i høst. Med et opphold under elgjakten har allikevel utleien vært svært god og mange medlemmer har hatt gleden av å se mye fugl i et fantastisk flott og allsidig terreng. Vi forventer fullt trykk kommende tur- og jaktsesong.

Svært gode skiløyper finnes også i dette naturskjønne området på 70 tusen dekar.

Jaktutvalget vil også søke tildeling av elgjakt på begge områder for 2019.

Dersom vi gis tilgang, vil opplæringsjakt være den type jakt som skal avvikles på begge områder, primært for nye jegere etter endt jegerprøve hos SJFF, men også for andre som har jaktet en stund uten tilgang til nettopp storviltjakt.

Jaktutvalget har deltatt med to medlemmer på hagle skytekurs og hagle instruktørkurs i dette året.

Allerede i starten av 2019 er det planlagt skytekurs for medlemmer, og påmeldingen er i full gang.

Vi har også tatt initiativ til, sammen med andre utvalg i SJFF, å tilrettelegge for et informasjons- og hyggemøte i januar 2019 hvor alle nye jegerprøvekandidater kan få informasjon fra våre ulike utvalg om det mangfold av tilbud foreningen har til sine medlemmer. Her vil også introjakt være et fokusområde.

Vi i jaktutvalget og SJFF forventer en betydelig medlemsøkning som et resultat av alle disse tiltakene.

Jaktutvalget arbeider videre med økte jaktmuligheter og tiltak for 2019, spesielt beregnet for førstegangsjegere og intro- og opplæringsjakt.

Trond H. Olafsen har tilrettelagt for SJFF sin deltagelse med mannskap til skytekvelder på Allumbanen.

Vi vil også kommende år arbeide videre med prosjektet for å bidra til å redusere slåtteulykker med nyfødte rådyrkalver, samt annet samfunnsrettet arbeid for å kunne utøve human jakt og viltpleie etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Jaktutvalget har i 2018 bestått av:

Geir Arne Hegge (leder), Morten Bøhmer (vara),

Trond H. Olafsen (harehundgruppa), Kai W. Davidsen (lerduegruppa), Terje Skalleberg (ettersøksgruppa) og Hanne Beate Blix (fuglehundgruppa).

Regnskap

For jaktutvalgets regnskap vises det til foreningens regnskap.

For jaktutvalget

Geir Arne Hegge​

​Jakt- og fiskeglede - til alle - for alltid

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.