Jaktutvalgets årsberetning 2019
Publisert 05.03.2019 20:38
Oppdatert 17.02.2020 16:05
Jaktutvalgets årsberetning 2019
f.v. Vibeke Bredal, Christin Andresen og Guro Brand fra introjakt-lag elg periode 3, 2019.

Årsberetning 2019 for Jaktutvalget

Jaktutvalget har avholdt 3 møter i 2019, samt mange telefonmøter.

Utvalget har primært arbeidet ute i jaktterrengene våre og ser tilbake på et særdeles aktivt år.

På vårparten var vi å se i Sandefjord Blad med informasjon til grunneiere og jaktlag i forbindelse med første slått og påfølgende dødelighet av rådyrkillinger. Det ble sendt ut brev til 25 grunneiere hvor vi tilbød oss å delta med mannskap under slåtten. Jaktutvalget og Seniorutvalget var ute med 15 frivillige gjentatte ganger hos 4 grunneiere i ulike terreng. 

Jaktutvalget har gjennomført 5 ulike dugnader på Finnskogen og Våler jaktterreng med rengjøring og oppgradering av hytter, samt planlegging og postmerking til høstens introjakt på elg.

Finnskogen jaktterreng har hatt utleie nesten hver helg hele høsten frem til 1. november. Det er skutt 3 rådyr og et bra antall skogsfugler. Under elgjakten så jegerne også mye storfugl.

Våler jaktterreng har også hatt godt belegg, betydelig mer enn oppstarten i 2018. Også her er det skutt bra med fugl under høstens jakt. 

Selv med 14 dagers opphold under elgjakten i begge terreng, har utleien av begge terrengene vært svært god. Mange medlemmer har hatt glede av å kunne benytte godt tilrettelagte hytter og fått se mye storfugl i disse fantastisk flotte og allsidige terrengene. Vi forventer fullt trykk også kommende jaktår. Svært gode skiløyper finnes også i det naturskjønne og snørike området på 70`dek i Våler/Solør.

Introjakt for nye og uerfarne medlemmer har tatt mye av oppmerksomheten til Jaktutvalget i høst. Det er blitt avviklet introjakt på due, and, rev og elg med hjelp av 4 støttespillere fra Seniorutvalget, hundefører (apport) og andre frivillige. 6 introjegere på and har vært ute i totalt 24 timer. 40 introjegere på due har vært ute på jakt i totalt 140 timer. 12 jegere jaktet elg over tre langhelger på Finnskogen i totalt 180 timer, og det ble elgfall alle tre helgene. Dermed fikk også nye elgjegere god opplæring av jaktleder i slakting og grovpartering ute i skogen. Særdeles vellykket introjakt på elg i SJFF med avsluttende «elgfest» for alle deltakere, avholdt i januar 2020. Jaktutvalget og frivillige i SJFF har lagt ned mer enn 500 timer på infomøter, planlegging og utførelse av introjakter i 2019.

Det er avholdt dropp-inn kveld med temaet «Jaktmuligheter i Norge og Norden» for nye jegere/medlemmer. Likeså dropp-inn møte med et populært lokkekurs på de fleste viltarter. Puss av våpen var også et tema som medlemmer fikk innføring i.

I samarbeid med leder i Jenteutvalget, har leder i Jaktutvalget, som godkjent hagleskyteinstruktør, avviklet et etterlengtet hagleskytekurs for medlemmer av foreningen. Kurset inneholdt teori, simulator-skyting og lerdue-skyting på banen på Fokserød. Det var så god oppslutning (40 deltakere) at vi kommer til å kjøre nytt hagleskytekurs ila våren 2020.

Jaktutvalgets leder er også godkjent rifleinstruktør, og det vil derfor våren 2020 bli avholdt rifleskytekurs i regi av SJFF for medlemmer. Spesielt introjegere vil bli tatt godt hånd om, med mer aktiv skyte-opplæring.

Sammen med leder i Jenteutvalget har Jaktutvalget videreutviklet tiltak for å løfte interessen blant førstegangsjegere og de som nylig har avholdt jegereksamen. Vi endrer litt kurs og har nå igangsatt hyggekveld med litt info om SJFF, et tiltak som betydelig flere nye jegere har deltatt på. Hensikten er å få de nye jegerne med i de ulike utvalg som de vil finne interesse for. Vi forventer også i år en betydelig medlemsøkning som et resultat av alle disse tiltakene.

Jaktutvalget arbeider videre med andre jakt- og fiskemuligheter for 2020 og årene fremover, også for førstegangsjegere.

Trond H. Olafsen har også i år tilrettelagt for SJFF sin deltagelse med mannskap til skytekvelder på Allumbanen.

Jaktutvalget fortsetter kommende år å jobbe videre med samfunnsrettet arbeid og prosjekter for å kunne utøve human jakt og viltpleie etter de lover og forskrifter som til enhver tid foreligger under NJFF sine handlingsplaner.

Jaktutvalget har i 2019 bestått av:

Geir Arne Hegge (leder), Morten Bøhmer og Guro Brand (vara).

Vårt arbeidsutvalg med Ane Ingvill Støen (leder), Stine R. Dahl og Aleksander Hegge.

Regnskap

For jaktutvalgets regnskap vises det til foreningens regnskap.

For Jaktutvalget,

Geir Arne Hegge

Jakt- og fiskeglede - til alle - for alltid

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.