Sandefjord JFF Fiskeutvalg
Andreas Orerød
Publisert 07.02.2016 23:35
Oppdatert 06.03.2019 16:50
Årsrapport fra Fiskeutvalget.

Årsberetning

Det vises til årsrapportene fra undergruppene når det gjelder detaljer i gruppenes aktiviteter i 2018.

Svartåakomiteen har som vanlig hatt høy aktivitet og dugnadsånd, med prøvefiske, rusefiske, og bygging av gapahuker til allmenn utnyttelse.

Ørretgruppa har i 2018 inngått ny avtale med Treschow Fritzøe om forvaltning av Breivannsområdet.

Den ekstreme varme og tørre sommeren førte til stagnering av laksefisket i Lågen. Tørken og varmen førte også til bekymring for overlevelsen til yngel og smolt i gytebekkene. Vi besluttet å ikke gjøre noen inngrep i bekkefarene, for å unngå sedimentering og ytterligere yngeldød. Befaringer i bekkene etter sommeren viser at overlevelsen har vært høyere enn forventet. Vi håper at sommeren 2019 blir mer normal, både for laks, sjøørret og ørret.

Det har vært snakk om fredning i saltvannsfiske, på grunn av situasjonen for kysttorsken. Det kan jo påvirke utøvelsen av sjøfisket og eventuelle sjøfiskekonkurranser. Det gjenstår å se hva som blir realitetene rundt dette.

 

Fiskeutvalget har i 2018 bestått av:

Knut Arvid Numme (leder), Per Øystein Østerud (vara),

Leif Eriksen (laksegruppa), Vidar Numme (sjøørretgruppa), Ole Petter Elvestad (ørretgruppa),

Hans Petter Evensen (Svartåakomiteen) og Carl Andreas Gulbrandsen (sjøfiskegruppa).

Regnskap

For fiskeutvalgets regnskap vises det til foreningens regnskap.

For fiskeutvalget

Knut Arvid Numme​- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.