Svartåakomiteen
Publisert 07.02.2016 23:36
Oppdatert 06.03.2019 16:57

Årsberetning

2018 har på mange måter vært et uvanlig dugnadsår for Svartåakomitéen. Været må ta mye av skylden, men også det faktum at det til tider har vært vanskelig å få nok hender i arbeid har vært en medvirkende årsak til at vi ikke har fått til alt vi hadde planer om.

Vi kom i mål med Heivannsbua ut på sommeren, selv om det tok noe lengre tid enn planlagt. Dette skyldes i stor grad den lange vinteren, samt at oppmøtet på tirsdagene har vært litt lavere enn forventet. Nå står «Bua» ferdig med landgang fra vannet, benker, bord og bålplass. Bua er flittig brukt og vi har fått mange fine tilbakemeldinger fra de som har besøkt den på dagsturer, eller har brukt den til overnatting. Nå må vi bare finne en god løsning på hvordan vi skal organisere "avtrede på naturens vegne", som det så fint heter. Det er litt for mange spor etter dette i nærheten av plassen, men vi har noen forslag til bedring som vil bli lagt frem på årsmøtet 8.februar 2019.

Kultiveringsarbeid

Det har, som tidligere år, blitt lagt vekt på kultiveringsarbeid i Heivannet og Trollsvann, men med et heller labert resultat for inneværende år. Den lange vinteren, og en sommer som kom med tropevarme og tilnærmet null nedbør, ga oss utfordringer med hensyn til både ruse og garnfiske. Tryta hadde allerede begynt å gå inn på grunna da det ble satt garn etter ørreten i Heivannet. Og de som har fått garna fulle av tryter, vet hvilken jobb som venter. Ja, ja.

Vanntemperaturen steg også fort opp til badetemperatur, noe som ført til mye »lodden» fisk i både garn og ruser. Høsten ga et noe bedre garnfiske, men alt i alt, 2018 ble et labert år.

El-fiske

Gytebekkene tørket raskt inn, så el-fisket ga også dårlige resultater. Trøsten er at store deler av 2016- og 2017-årgangene av yngel har forsvunnet. De fleste bekkene har faktisk vært så tørre at man kunne gå midt i bekken med sandaler, uten å bli våt på beina. Effekten av dette vil vi antagelig registrere under prøvefiske om et par-tre år.

Svartåakomiteen

Svartåakomiteen består som nevnt tidligere av til dels godt voksne menn. Nå begynner vi faktisk å bli bekymret for om vi klarer å opprettholde det arbeidet vi har påtatt oss, om vi ikke får lovnad om et par nye medlemmer i løpet av 2019, slik at de i alle fall er klare for 2020 sesongen.

Vi vil igjen benytte anledningen til å oppfordre damer og menn i alle aldre til å ta kontakt hvis de har lyst til å bli med i denne flotte gjengen. Vi har nok av arbeidsoppgaver. Ingen møteplikt, men vi ønsker oss selvfølgelig litt forutsigbarhet.

Dugnadsåret 2019

2019 vil i stor grad bestå av div. båtreparasjoner, tynningsfiske med ruser, garn og elfiske-apparat, samt rydding og tilrettelegging rundt vann og vassdrag. Ulevann og Svartåa fra Stusserødvannet og nedover trenger fortsatt litt ekstra pleie, da dette arbeidet måtte prioriteres vekk i år. Trollsvann vil som vanlig ha størst prioritet ifm tynningsfiske, da det er dette vannet som har det størst potensialet, men Heivannet vil også bli prioritert med garn, spesielt før isen går i Trollsvann og tryta fortsatt ikke har gått inn på grunna for å gyte.

Budsjett

Budsjett for 2019 er ikke ferdig, men vil bli diskutert på årsmøtet. Det er ikke planer om noen større investeringer, men vi ser at flere av båtene trenger omfattende reparasjoner og at vi må fornye en del garn.

 

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til fiske og rekreasjon i Svartåavassdraget.

Stor takk til Fritzøe Skoger for godt samarbeid og velvilje.

Svartåakomiteen har i 2018 bestått av:

Andebu JFF:

Jan-Tore Tveiten (leder og kontaktperson 2019), Tholf Rismyhr, Jan Aashildrød og Steinar Wall (vara, ikke møtt).

Sandefjord JFF:

Hans Petter Evensen (kasserer og kontaktperson 2019) Thoralf Bjerke og Ivar H. Anholt. Arvid Numme (vara).

Aage Ottersen og Trygve Trøim (seniormedlemmer uten møte/dugnadsplikt).

Regnskap

For Svartåakomiteens regnskap vises det til foreningens regnskap.

For Svartåakomiteen Jan-Tore Tveiten​- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.