Sjøørretgruppa
Publisert 07.02.2016 23:35
Oppdatert 06.03.2019 16:55
Sjøørretgruppa

Årsberetning

Året som gikk førte med seg ekstrem tørke. Med lite og nesten stillestående vann i Unnebergbekken gikk dette trolig hardt ut over yngel bestanden. Utviklingen ble daglig fulgt opp av vårt seniormedlem Inge Nyhaug som bor like ved bekken. Han kunne derfor holde undertegnede orientert om tilstanden minst to ganger i uken. Undertegnede brukte da også mye tid og energi i sommerferien i den verste ferieavviklingen med telefonering frem og tilbake mellom brannvesen og kommunale etater for om mulig å få tilført vann til bekken. Noe som har vært en grei sak ved tidligere episoder, men tidene forandrer seg. Vi fikk omsider avslag med den begrunnelse av at grunnvannet allerede var på et faretruende lavt nivå. Utslipp av vann i øvre deler av bekken ville forsvinne i grunnen før det hadde noen effekt.

Vannivået stabiliserte seg ikke før i skiftet august og september. Dette er en av grunnene til at vi i et samlet styre i foreningen og sjøørretgruppa valgte å ikke belaste yngelbestanden ytterligere med utlegging av grus i 2018.

Ellers ble det foretatt noen tiltak for fremkommeligheten til sjøørreten. Vannspeilet ble hevet i Mølledammen ved forsterkning og tetting av naturlig eksisterende hinder. Dette har forenklet oppgangen.

Sommerens tørke gjorde det enkelt for en aktiv bever å bygge en solid demning oppe ved Hjertås. Vannivået ovenfor var så høyt at vannet var i ferd med å flyte inn over jordet i overkant. Beveren holdt på med forsterkninger med jord og leire da vi fikk fjernet den. Med hjelp av 16 skoleelever iført vadebukser og med tau ble ikke demningen liggende.

Ellers har vi gjennom året også fjernet en del vegetasjon og trær i og langs elven, se bilder under.

Undertegnede har også deltatt i informasjonsmøte ved fylkeskommunens kontor i Vestfold, i regi av fylkesmannen i Vestfold, vedrørende retningslinjer for kultiverings aktivitet for ferskvannsfisk i Buskerud/Vestfold.

Sjøørretgruppa har i 2018 bestått av:

Vidar Numme (leder) og Knut Arvid Numme (vara).

Regnskap

For sjøørretgruppas regnskap vises det til foreningens regnskap.

For sjøørretgruppa

Vidar Numme​- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.