Jakt
Publisert 07.02.2016 23:40
Oppdatert 18.05.2019 20:42
Jakt
Eivind og Gullik finpusser skyteteknikken på Eplerødbanen.
Jakt
En stolt jeger etter et perfekt treff! Takket være skyte- simulatortrening blir det mindre skadeskyting sier Truls Øhrn
Er det noe du lurer på angående jakt innen tojff så ta kontakt med Geir Jensen på mail geirprivat@gmail.com eller på mobil 98287101

​​​​​Småviltjakt i Vestfold


Her har vi samlet informasjon om tilgjengelig småviltjakt i Vestfold, noen opplysninger om sjøfugljakt, samt en oversikt over "faddere" for ulike småviltjaktformer. Se nederst på siden.

 

Vestfold er et "pressområde" for jakt. Det er mange jegere fordelt på et lite areal i forhold til mange andre områder i Norge. Det betyr at det  blir vanskelig for unge- og førstegangsjegere å få innpass til jakta. NJFF Vestfold har som et prosjekt forøkt å samle den tilgjengelige informasjonen som finnes, slik at "dørstokkmila" ikke skal bli for lang. Vårt håp er at yngre jegere via denne siden skal finne informasjon om jaktmuligheter i sitt nærområde. Målet er at alle grunneiere og grunneierforeninger som selger jaktkort i Vestfold skal være å finne på denne siden. Vi er da avhengig av publikums hjelp til å holde siden oppdatert. Derfor oppfordrer vi alle til å melde inn informasjon om hvor man kan kjøpe jaktkort i Vestfold.

Har du tips om områder som tilbyr småviltjakt, og som kan være interessert i å presentere dette her, vil vi gjerne ha beskjed på mail: Øystein Cock Rønning eller geirprivat@gmail.com

 

Generelt for Vestfold er at tilgangen til rådyrjakt og skogsfugl/harejakt er begrenset. I mange områder disponeres jakta av den enkelte grunneier. Jegere kan da henvende seg direkte til grunneieren og spørre om jaktmuligheter på grunneierens grunn.Det er da gode muligherer for å komme seg på både bever/due-and og revejakt. I oversikten nedenfor har vi samlet de organiserte områdene som selger kort. Dette er de vi har registrert foreløpig. Denne informasjonen skal oppdateres fortløpende.

 

Stokke:

Stokke utmarkslag selger jaktkort (rådyr/småvilt/bever) til innenbygdsboende. Søknad sendes Rolf Espen Dahl, Gryteveien 246, 3160 Stokke, tlf 41100255. De prioriterer grunneiere og allerede etablerte jegere, men noen kort blir ledig hvert år. Beverjakt får alle.

 

Re:

Ramnes utmarkslag selger jaktkort på småvilt (skogsfugl er fredet) og bever. Beverjakta er lett tilgjengelig. Jakta annonseres i Tønsberg Blad, og søknad om jakt i de forskjellige områdene sendes til oppgitte adresser i annonsen. Kontaktperson for spørsmål: Ikke klart per dato.

Vivestad grunneierlag selger rådyrkort og småviltkort (skogsfugl er fredet). Det er lang venteliste på rådykort. Jakta annonseres i Tønsbeg Blad i juni, med søknadsfrist 1.august. Spørsmål kan rettes til Johan A. Langved, tlf 45600730.
Våle grunneierlag selger rådyrkort og småviltkort, se: http://www.klubbinfo.no/vgl/hvem-kan-soke-jakt.html

 

Hof:

Hof utmarkslag består av ca 75 grunneiere. Utmarkslaget selger i hovedsak jaktkort for småvilt. Kontakt Ivar Gurrik 40868130 for mer informasjon, eller sehttp://www.hof.kommune.no/Tjenester/Landbruk/Fiske--og-viltforvaltning/Jakt//

 

Sande:

Sande JFF selger kort til medlemmer i foreningen, og gjestekort på småvilt til jegere i følge med et medlem. Ferske jegere som er medlem får kjøpt helgekort på småvilt. Sesongkort derimot, tildeles etter medlemsansiennitet. Ansiennitet ligger for tiden på ca. 4 – 5 år. Rådyrkort tildeles kun som sesongkort, men også her er det mulig å delta sammen med medlem som har kort, etter individuell avtale med kortinnehaver.

 

Andebu:

Hos de store grunneierforeningene i Andebu går jaktkortene direkte til grunneierne. Her må man gå direkte på hver enkelt grunneier for å få jaktkort. Bever og duejakt er forholdsvis greit tilgjengelig om man tar en runde til flere grunneiere innefor kommunen.

 

Holmestrand:

Botne og Hillestad utmarkslag selger småviltjakt til grunneiere og innenbygdsboende. Kontakt Rolf Hillestad, tlf 90032871.

 

Tønsberg:

Sem grunneierlag selger rådyrkort og småviltkort i tre soner. Søknad sendes styrene i de tre sonene. Annonseres i Tønsberg  Blad i mai. Søknadsfrist 1.juni. Grunneiere prioriteres, men det er flere kort som går til allmennheten hvert år. Man må jakte småvilt i minst to år før man kan få tildelt rådyrkort. Spørsmål kan stilles til Svein Jacob Sømme tlf 41518881.

 

Fritzøe Skoger:

Fritzøe Skoger selger sesongkort på ”Støle” , et område på 30 000 da vest for Mykle i Kongsberg kommune. De har der 30 sesongskort og prøver å fordele disse mellom harejegere – fuglejegere og altmuligjegere. Søknad sendes på mail til sk@fritzoe.noPrisen er forholdsvis høy sammenlignet med prisene grunneierforeningene opererer med, og et sesongkort kostet i 2010 kr. 4375,-

 

Larvvik:

Tjølling viltstellområde selger kort til innenbygdsboende i gamle Tjølling (innenfor viltstellområde) som er medlem i Tjølling JFF. Tilgjengelige jaktkort er småviltjakt med/uten hund og beverjakt. Lettest tilgjengelig er småvilt uten hund og beverjakt. Jakta annonseres i Østlandsposten. Søknad sendes Tjølling Viltstellområde innen 1.august.

Østre Hedrum grunneierlag selger jaktkort på due/and og bever. Innenbygdsboende i Larvik og Sandefjord prioriteres. Kontakt Inge Eskedal, tlf 97194554 / 33111091.

Hedrum bevervald selger kort til beverjakt, men dette må avtales med hver enkelt grunneier. Einar Solberg, tlf 95937702, kan være behjelpelig med å komme i kontakt med grunneiere med beverjakt.

Halle- og Torpevassdraget har beverjakt, men det må avtales med den enkelte grunneier.

Brunlanes grunneierlag selger jaktkort på småvilt. De har de siste årene hatt kort ledig. Jakta annonseres i Østlandsposten, og søknad sendes Ole Andreas Foldvik, Foldvikvn. 11, 3294 Stavern. Tlf 90115786. Søknadsfrist 1.august.

 

Sjøfugljakt:

Langs Vestfoldkysten er det gode muligheter for sjøfugljakt. Jakta på sjøen er fri for alle registrerte jegere som har betalt årlig jegeravgift. Jakta er med andre ord gratis, og kan drives uten tillatelse fra grunneiere. Men i det øyeblikk man går på land, være seg fastland eller øyer, kreves tillatelse fra grunneier.

Det er viktig å merke seg at jakta ikke kan drives fra båt med montert motor (selv om motoren er slått av). Man må jakte fra robåt eller kajakk/kano. Det er også lov å jakte i fjæra (under høyvannstanden på lavvann og på holmer/skjær som normalt er overskylt ved høyvann).

I Vestfold har NJFF i samarbeid med Fylkesmannen laget en brosjyre med overskt over øyer/øygrupper hvor det er tillat å gå i land for å jakte. Klikk på banneret "Sjøfugl jaktkart" på forsiden. Her finner man også øvrig regelverk for jakta og oversikt over jaktbare arter og jakttider. Dette er en oppdateret versjon med gyldighet fra 2012 til neste jakttidsrevisjon.

 

Faddere:

Her følger en oversikt over ressurspersoner som har sagt seg villig til å stille som "faddere". Faddere kan kontaktes av førstegangsjegere hvis de ønsker en innføring i jaktformen (være med på jakt). Kravet for å delta med våpen, er at førstegangsjegeren har bestått jegerprøven. Foreløpig innmeldte "faddere":

 

Harejakt:Harald Evju (Lardal) 97664419
 Tore Hellingsrud (Lardal) 95892204
 Helge Røsholt (Lardal) 91327239
 Roar Holt (Andebu) 41566092
 Joakim Lie (Lardal) 30065703
Rådyrjakt:Lars Ole Lofstad (Lardal) 98288761

 

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.