Årsmøte for året 2022

Innkalling til årsmøte i Åsane Jeger og Fiskerforening

Publisert: 04. januar 2023 kl. 15.46

Styret vil med dette informere om at årsmøte i Åsane Jeger og Fiskerforening gjennomføres Mandag 13. mars 2023 kl. 19:00.

Styret kommer tilbake med sted og andre praktiske opplysninger i løpet av januar.

Saker til årsmøte må være styret i hende senest 13. februar 2023 og sendes til [email protected]

Saksliste med styrets innstilling i saker bekjentgjøres på foreningensnettsider senest 14 dager før årsmøte.

Hilsen
Styret Åsane JFF